Vyberte obor/plán:

Pastorační a sociální práce (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
JABOK:V582 Zkušenostně reflektivní přístupy v pedagogice • 100 %

Pastorační a sociální práce (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
JABOK:T230 Dějiny filosofického a teologického myšlení • 67 %
JABOK:J2412 Anglický jazyk IV • 33 %
JABOK:J3411 Anglický jazyk V • 33 %
JABOK:J3412 Anglický jazyk VI • 33 %
JABOK:SS306 Mezinárodní aspekty sociální politiky • 33 %
JABOK:S106 Zdraví a nemoc • 33 %
JABOK:S115 Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku • 33 %
JABOK:S2032 Základy práva II • 33 %
JABOK:S2071 Metody sociálních výzkumů I • 33 %
JABOK:S208 Základy ekonomiky • 33 %
JABOK:S302 Etnické a menšinové skupiny • 33 %
JABOK:TE259 Biblistika II. • 33 %
JABOK:X1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I • 33 %
JABOK:X1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II • 33 %
JABOK:X1101 Odborná praxe informativní I • 33 %
JABOK:X1102 Odborná praxe informativní II • 33 %

Sociální pedagogika a teologie (vyšší odborné kombinované)

1. ročník
1. semestr
JABOK:T123 Úvod do filozofie pro pomáhající profese • 65 %
JABOK:S112 Úvod do sociální práce • 64 %
JABOK:V1622 Metody práce s pohybem a tělesností • 64 %
JABOK:S115 Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku • 63 %
JABOK:V105 Sociální psychologie • 63 %
JABOK:X1102 Odborná praxe informativní II • 63 %
JABOK:S114 Úvod do sociální politiky • 62 %
JABOK:T122 Úvod do teologie a Bible • 62 %
JABOK:V101 Pedagogika • 62 %
JABOK:V1132 Sociální pedagogika II • 62 %
JABOK:X1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II • 62 %
JABOK:P102 Úvod do speciální pedagogiky • 61 %
JABOK:S103 Vybrané kapitoly ze sociologie • 61 %
JABOK:S106 Zdraví a nemoc • 61 %
JABOK:T121 Úvod do křesťanství • 61 %
JABOK:V1131 Sociální pedagogika I • 61 %
JABOK:X1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I • 61 %
JABOK:V104 Obecná a vývojová psychologie • 60 %
JABOK:V111 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí • 60 %
JABOK:V1621 Metody pohybových a herních aktivit • 60 %
JABOK:X1101 Odborná praxe informativní I • 57 %
JABOK:J1411 Anglický jazyk I • 55 %
JABOK:J1412 Anglický jazyk II • 55 %
JABOK:V163 Seznamovací kurz • 52 %
JABOK:V1842 Metody práce ve výtvarné výchově II • 34 %
JABOK:T223 Etika pro pomáhající profese • 31 %
JABOK:V1841 Metody práce ve výtvarné výchově I • 31 %
JABOK:V1852 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj II • 31 %
JABOK:V262 Lyžařský kurz • 31 %
JABOK:S2072 Metody sociálních výzkumů II • 30 %
JABOK:S2032 Základy práva II • 29 %
JABOK:T227 Systematická teologie • 29 %
JABOK:X2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV • 29 %
JABOK:X2102 Odborná praxe informativní IV • 29 %
JABOK:V1851 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I • 28 %
JABOK:X212 Odborná praxe průběžná • 28 %
JABOK:S2042 Metody práce s vybranými cílovými skupinami II • 27 %
JABOK:S218 Odborná ročníková práce • 27 %
JABOK:J2412 Anglický jazyk IV • 26 %
JABOK:PP219 Pokročilé metody speciální pedagogiky • 18 %
JABOK:C3502 Diplomní seminář a metodické vedení práce II • 15 %
JABOK:T323 Křesťanská sociální etika • 15 %
JABOK:X310 Odborná praxe bloková k absolutoriu • 15 %
JABOK:X3122 Supervize pro sociální pracovníky, speciální pedagogy II • 15 %
JABOK:J3412 Anglický jazyk VI • 13 %
JABOK:SS2152 Obory sociální politiky II • 13 %
2. semestr
JABOK:T230 Dějiny filosofického a teologického myšlení • 37 %
JABOK:S2071 Metody sociálních výzkumů I • 36 %
JABOK:V201 Psychopatologie • 36 %
JABOK:V261 Kurz plavání • 36 %
JABOK:X2101 Odborná praxe informativní III • 36 %
JABOK:S2031 Základy práva I • 35 %
JABOK:S208 Základy ekonomiky • 35 %
JABOK:X2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III • 35 %
JABOK:J2411 Anglický jazyk III • 34 %
JABOK:S2041 Metody práce s vybranými cílovými skupinami I • 34 %
JABOK:T229 Religionistika • 34 %
JABOK:X211 Odborná praxe prázdninová I • 34 %
JABOK:T225 Biblistika • 33 %
JABOK:V501 Psychohygiena pro pedagogické a sociální pracovníky (e-kurz) • 26 %
JABOK:PP218 Obecná speciální pedagogika • 21 %
JABOK:V111 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí • 19 %
JABOK:V163 Seznamovací kurz • 17 %
JABOK:SS2151 Obory sociální politiky I • 16 %
JABOK:PP220 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností • 15 %
JABOK:SS214 Pokročilé metody sociální práce • 15 %
JABOK:C3501 Diplomní seminář a metodické vedení práce I • 13 %
JABOK:S302 Etnické a menšinové skupiny • 13 %
JABOK:T322 Teologická etika pro praxi • 13 %
JABOK:T325 Praktická teologie • 13 %
JABOK:T326 Filozofická antropologie • 13 %
JABOK:X309 Odborná praxe bloková specializační • 13 %
JABOK:X311 Odborná praxe prázdninová II • 13 %
JABOK:X3121 Supervize pro sociální pracovníky, speciální pedagogy I • 13 %
JABOK:J3411 Anglický jazyk V • 12 %

Údaje byly předpočítány: 23. 9. 2023 11:03