Vyberte obor/plán:

Pastorační a sociální práce (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
JABOK:J2412 Anglický jazyk IV • 50 %
JABOK:J3412 Anglický jazyk VI • 50 %
JABOK:SS306 Mezinárodní aspekty sociální politiky • 50 %
JABOK:S208 Základy ekonomiky • 50 %
JABOK:S302 Etnické a menšinové skupiny • 50 %
JABOK:T230 Dějiny filosofického a teologického myšlení • 50 %

Sociální pedagogika a teologie (vyšší odborné kombinované)

1. ročník
1. semestr
JABOK:S112 Úvod do sociální práce • 70 %
JABOK:V111 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí • 69 %
JABOK:S103 Vybrané kapitoly ze sociologie • 68 %
JABOK:S106 Zdraví a nemoc • 68 %
JABOK:T121 Úvod do křesťanství • 68 %
JABOK:V101 Pedagogika • 68 %
JABOK:V104 Obecná a vývojová psychologie • 68 %
JABOK:V1131 Sociální pedagogika I • 68 %
JABOK:V1621 Metody pohybových a herních aktivit • 68 %
JABOK:V163 Seznamovací kurz • 68 %
JABOK:X1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I • 68 %
JABOK:X1101 Odborná praxe informativní I • 68 %
JABOK:J1411 Anglický jazyk I • 61 %
JABOK:V1841 Metody práce ve výtvarné výchově I • 38 %
JABOK:T122 Úvod do teologie a Bible • 34 %
JABOK:V1132 Sociální pedagogika II • 34 %
JABOK:X1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II • 34 %
JABOK:P102 Úvod do speciální pedagogiky • 33 %
JABOK:S114 Úvod do sociální politiky • 33 %
JABOK:S115 Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku • 32 %
JABOK:V105 Sociální psychologie • 32 %
JABOK:V1622 Metody práce s pohybem a tělesností • 32 %
JABOK:X1102 Odborná praxe informativní II • 32 %
JABOK:V1851 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I • 30 %
JABOK:J1412 Anglický jazyk II • 29 %
JABOK:T123 Úvod do filozofie pro pomáhající profese • 29 %
JABOK:S2041 Metody práce s vybranými cílovými skupinami I • 24 %
JABOK:T230 Dějiny filosofického a teologického myšlení • 24 %
JABOK:X2101 Odborná praxe informativní III • 24 %
JABOK:S2071 Metody sociálních výzkumů I • 23 %
JABOK:T225 Biblistika • 23 %
JABOK:V201 Psychopatologie • 23 %
JABOK:V261 Kurz plavání • 23 %
JABOK:X2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III • 23 %
JABOK:X211 Odborná praxe prázdninová I • 23 %
JABOK:S2031 Základy práva I • 22 %
JABOK:S208 Základy ekonomiky • 22 %
JABOK:T229 Religionistika • 22 %
JABOK:J2411 Anglický jazyk III • 20 %
JABOK:V1842 Metody práce ve výtvarné výchově II • 18 %
JABOK:C3501 Diplomní seminář a metodické vedení práce I • 17 %
JABOK:T322 Teologická etika pro praxi • 17 %
JABOK:T325 Praktická teologie • 17 %
JABOK:X3121 Supervize pro sociální pracovníky, speciální pedagogy I • 17 %
JABOK:S302 Etnické a menšinové skupiny • 16 %
JABOK:T326 Filozofická antropologie • 16 %
JABOK:V1852 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj II • 16 %
JABOK:X309 Odborná praxe bloková specializační • 16 %
JABOK:X311 Odborná praxe prázdninová II • 16 %
JABOK:PP218 Obecná speciální pedagogika • 15 %
JABOK:PP220 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností • 15 %
JABOK:S2032 Základy práva II • 15 %
JABOK:S2072 Metody sociálních výzkumů II • 15 %
JABOK:T223 Etika pro pomáhající profese • 15 %
JABOK:J3411 Anglický jazyk V • 14 %
JABOK:S2042 Metody práce s vybranými cílovými skupinami II • 14 %
JABOK:S218 Odborná ročníková práce • 14 %
JABOK:T227 Systematická teologie • 14 %
JABOK:X2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV • 14 %
JABOK:X2102 Odborná praxe informativní IV • 14 %
JABOK:X212 Odborná praxe průběžná • 13 %
JABOK:J2412 Anglický jazyk IV • 12 %
JABOK:PP321 Speciální pedagogika osob s mentálním postižením • 12 %
JABOK:PP322 Speciální pedagogika osob s tělesným postižením • 12 %
JABOK:V262 Lyžařský kurz • 12 %
2. semestr
JABOK:T123 Úvod do filozofie pro pomáhající profese • 45 %
JABOK:S115 Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku • 36 %
JABOK:V1622 Metody práce s pohybem a tělesností • 36 %
JABOK:X1102 Odborná praxe informativní II • 36 %
JABOK:P102 Úvod do speciální pedagogiky • 35 %
JABOK:S114 Úvod do sociální politiky • 35 %
JABOK:T122 Úvod do teologie a Bible • 35 %
JABOK:V1132 Sociální pedagogika II • 35 %
JABOK:V105 Sociální psychologie • 34 %
JABOK:X1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II • 34 %
JABOK:J1412 Anglický jazyk II • 32 %
JABOK:V262 Lyžařský kurz • 26 %
JABOK:S2072 Metody sociálních výzkumů II • 24 %
JABOK:T223 Etika pro pomáhající profese • 24 %
JABOK:T227 Systematická teologie • 24 %
JABOK:S2032 Základy práva II • 23 %
JABOK:X2102 Odborná praxe informativní IV • 23 %
JABOK:X212 Odborná praxe průběžná • 23 %
JABOK:S2042 Metody práce s vybranými cílovými skupinami II • 22 %
JABOK:S218 Odborná ročníková práce • 22 %
JABOK:X2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV • 22 %
JABOK:V1852 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj II • 20 %
JABOK:J2412 Anglický jazyk IV • 19 %
JABOK:S208 Základy ekonomiky • 16 %
JABOK:T323 Křesťanská sociální etika • 16 %
JABOK:V1842 Metody práce ve výtvarné výchově II • 16 %
JABOK:C3502 Diplomní seminář a metodické vedení práce II • 15 %
JABOK:PP219 Pokročilé metody speciální pedagogiky • 15 %
JABOK:S2031 Základy práva I • 15 %
JABOK:S2071 Metody sociálních výzkumů I • 15 %
JABOK:X2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III • 15 %
JABOK:X2101 Odborná praxe informativní III • 15 %
JABOK:X310 Odborná praxe bloková k absolutoriu • 15 %
JABOK:X3122 Supervize pro sociální pracovníky, speciální pedagogy II • 15 %
JABOK:J2411 Anglický jazyk III • 14 %
JABOK:S2041 Metody práce s vybranými cílovými skupinami I • 14 %
JABOK:T230 Dějiny filosofického a teologického myšlení • 14 %
JABOK:V201 Psychopatologie • 14 %
JABOK:V261 Kurz plavání • 14 %
JABOK:V501 Psychohygiena pro pedagogické a sociální pracovníky (e-kurz) • 14 %
JABOK:X211 Odborná praxe prázdninová I • 14 %
JABOK:J3412 Anglický jazyk VI • 13 %
JABOK:T225 Biblistika • 13 %
JABOK:T229 Religionistika • 13 %
JABOK:V587 Pedagogická psychologie (e-kurz) • 13 %
JABOK:PP323 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením • 12 %
JABOK:PP324 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením • 12 %
JABOK:PP381 Mezioborový přístup ve speciální pedagogice • 12 %
JABOK:PP218 Obecná speciální pedagogika • 11 %

Údaje byly předpočítány: 22. 6. 2024 11:03