T121 Úvod do křesťanství

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2020
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer (cvičící)
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Katedra filosofie a teologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T121/DA: Po 14. 9. 15:30–17:00 5, St 16. 9. 12:00–13:30 5, St 30. 9. 12:00–13:30 5, Po 5. 10. 15:30–17:00 5, Po 12. 10. 15:30–17:00 5, St 14. 10. 12:00–13:30 5, Po 9. 11. 15:30–17:00 5, St 11. 11. 12:00–13:30 5, Po 23. 11. 15:30–17:00 5, St 25. 11. 12:00–13:30 5, Po 7. 12. 15:30–17:00 5, St 9. 12. 12:00–13:30 5, P. Jandejsek
T121/DB: Po 15:30–17:00 5, kromě Út 1. 9. až Čt 10. 9., kromě Po 26. 10. až Ne 8. 11., kromě Po 21. 12. až Ne 3. 1. ; a St 30. 9. 12:00–13:30 5, P. Jandejsek
T121/DC: Po 14. 9. 15:30–17:00 5, St 23. 9. 12:00–13:30 5, St 30. 9. 12:00–13:30 5, St 7. 10. 12:00–13:30 5, Po 12. 10. 15:30–17:00 5, St 21. 10. 12:00–13:30 5, Po 9. 11. 15:30–17:00 5, St 18. 11. 12:00–13:30 5, Po 23. 11. 15:30–17:00 5, St 2. 12. 12:00–13:30 5, Po 7. 12. 15:30–17:00 5, St 16. 12. 12:00–13:30 5, P. Jandejsek
T121/KD: Út 13. 10. 17:00–20:15 aula, Út 3. 11. 17:00–20:15 aula, P. Jandejsek
Předpoklady
Bez předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci vytvořit či upřesnit představu studentů o mnohovrstevnatém fenoménu křesťanství, a to zejména v souvislosti se studiem sociální práce, sociální a speciální pedagogiky. Pro následné studium teologie předmět připravuje kulturně-historické pozadí. Předmět rovněž uvádí do základů odborné práce – studenti se učí pracovat s původními texty, psát krátké práce a společně diskutovat.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení pro prezenční studium:
1. Účast na přednáškách a seminářích. Po souhlasu koordinátora předmětu je v odůvodněných případech možné seminář nahradit účastí v jiné skupině.
2. Příprava na semináře a aktivní účast. Podle pokynů vyučujících si všichni studenti vypracují přípravu na každý seminář. Nejčastěji se bude jednat o přečtení textů a zodpovězení několika otázek.
3. Odevzdání jedné písemné práce. Dle rozpisu odevzdá každý student během kurzu písemnou práci k jednomu bloku. Termín odevzdání prací je vždy den konání seminární skupiny C příslušného bloku (např. práce k bloku „Bible“ je k odevzdání 23. 9.). Práce se odevzdávají do stejnojmenné Odevzdávárny na ISu.
4. Písemný vědomostní test pokrývající všechna probíraná témata.

Pro kombinované studium:
Pro udělení zápočtu je třeba splnit úkoly od obou vyučujících.
1. Jandejsek: studenti si prostudují podklad na ISu (Učební materiály) ke všem zadaným oblastem. Jednu z oblastí si následně vyberou a podle zde zadaného textu a otázek zpracují krátkou práci. Odevzdají ji do Odevzdávárny do složky „Kombinované studium, P. Jandejsek“.
2. Heryán: podle pokynů vyučujícího sepíšete krátkou práci a odevzdáte ji na ISu do Odevzdávárny do složky „Kombinované studium, L. Heryán“.

Termín odevzdání prací je 8. 12. 2020.

Pokyny pro psaní písemných prací:
Jednotliví vyučující upřesní své požadavky. Obecně platí, že práce bude mít hlavičku (jméno, škola, předmět, ročník, rok, vyučující). Text bude strukturován na úvod – stať – závěr. V úvodu vymezíte téma a cíl práce. Stať tvoří největší část práce, kdy budete kriticky pracovat s textem a otázkami. Zpravidla nejdříve co nejvěrněji parafrázujete text (část textu), je možné i krátce citovat, až poté přijde místo pro Vaši vlastní reflexi. V závěru shrnete hlavní zjištění. Nezapomeňte uvést seznam použité literatury, i kdyby šlo jen o jeden text. Rozsah práce bude 1-3 strany.
Informace učitele
Třídní kniha:
14.9.2020 přednáška na téma Bible
16.9.2020 seminární skupina A na téma Bible
21.9.2020 seminární skupina B na téma Bible
23.9.2020 seminární skupina C na téma Bible
30.9.2020 přednáška na téma Stopy křesťanství
5.10.2020 seminární skupina A+B na téma Stopy křesťanství (online)
7.10.2020 seminární skupina C na téma Stopy křesťanství (online)
12.10.2020 přednáška na téma Kritika křesťanství (online)
14.10.2020 seminární skupina A na téma Kritika křesťanství (online)
19.10.2020 seminární skupina B na téma Kritika křesťanství (online)
21.10.2020 seminární skupina C na téma Kritika křesťanství (online)
9.11.2020 přednáška na téma Křesťanská symbolika (online)
11.11.2020 seminární skupina A na téma Křesťanská symbolika (online)
16.11.2020 seminární skupina B na téma Křesťanská symbolika (online)
18.11.2020 seminární skupina C na téma Křesťanská symbolika (online)
23.11.2020 přednáška na téma Církev v dějinách (online)
25.11.2020 seminární skupina A na téma Církev v dějinách (online)
30.11.2020 seminární skupina B na téma Církev v dějinách (online)
2.12.2020 seminární skupina C na téma Církev v dějinách (online)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2020/T121