S106 Zdraví a nemoc

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S106/D: Čt 10:15–11:45 5, kromě Po 11. 9. až Pá 15. 9., kromě Čt 28. 9., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 25. 12. až Pá 29. 12., Z. Susa
S106/K: So 11. 11. 10:00–13:15 aula, Út 21. 11. 17:00–20:15 aula, Z. Susa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti o přístupech k nemoci a zdraví a vybraných onemocněních, porozumět komplexnímu bio-psychosociálně-spirituálnímu pohledu na člověka, orientovat se ve zdravotnických pojmech a vytvořit tak předpoklady pro interdisciplinární spolupráci a komplexní náhled na člověka a životní situace.
Výstupy z učení
Hodnocení: Písemná práce v rozsahu 2-5 stran Klasifikovaný zápočet
Osnova
  • Anotace předmětu Témata : Vymezení pojmů: zdraví , nemoc , postižení , norma a odchylka od normy, léčení a postižení Historický vývoj zdravotnictví – medicína, chirurgie, porodnictví, ošetřovatelství Současný systém zdravotnictví, postavení jednotlivých pracovníků v něm - lékaři, sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci Základy medicínské terminologie Člověk jako bio-psychosociálně-spirituální jednota Vzájemný vliv těla a psychiky – psychická nadstavba somatických nemocí, psychosomatické poruch Základy bioetiky problematika počátků lidského života, antikoncepce, umělý potrat, asistovaná reprodukce problematika léčení práva nemocných, informovaný souhlas, sdělení diagnózy problematika konců lidského života smrt, umírání, „posmrtné“ zážitky, euthanasie, hospicové hnutí
Informace učitele
Třídní kniha - přehled probraných témat u PS a KS Vymezení pojmů: zdraví , nemoc , postižení , norma a odchylka od normy, léčení a postižení Historický vývoj zdravotnictví Současný systém zdravotnictví Základy medicínské terminologie Člověk jako bio-psychosociálně-spirituální jednota Vzájemný vliv těla a psychiky – psychická nadstavba somatických nemocí, psychosomatické poruch Základy bioetiky Problematika počátků lidského života, antikoncepce, umělý potrat, asistovaná reprodukce Práva nemocných, informovaný souhlas, sdělení diagnózy problematika konců lidského života Smrt, umírání, „posmrtné“ zážitky, euthanasie, hospicové hnutí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/S106