logo Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Katedra sociální práce
JA102010 KSP  JABOK

Garantovaná výuka

vedoucí katedrydoc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Zaměstnanci