S112 Úvod do sociální práce

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S112/D: Út 13:45–15:15 5, kromě Út 1. 9. až Ne 13. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 6. 11., kromě St 23. 12. až Ne 3. 1., D. Urban
S112/K: Út 20. 10. 17:00–20:15 online, Út 10. 11. 17:00–20:15 elearning, D. Urban
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat přehled o sociální práci jako profesionálních a institucionalizovaných aktivitách , orientovat se v oblastech působení a legislativním zakotvení, seznámit se s vývojem oboru, porozumět cílům, charakteristikám a pojetí sociální práce.
Osnova
  • •Sociální práce , vymezení pojmů, definice ,historický vývoj oboru •Moderní sociální práce , charakteristiky, paradigmata •Sociální politika, sociální správa, pojmy, subjekty, účastníci, odvětví ve vztahu k sociální práci •Systém sociální ochrany obyvatel ČR - sociální pojištění, sociální podpora, sociální pomoc (související legislativa a vztahy k sociální práci) •Sociální služby ( z.č. 108/2006 Sb., vyhl. č. 505/2006 Sb., ) •Sociálně právní ochrana dětí ( pojetí, cíle, související legislativa, instituce) •Profese a profesní etika
Literatura
    povinná literatura
  • Základy sociální práce. Edited by Oldřich Matoušek. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 9788073673314. info
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Třídní kniha PS studiun 15.9.2020: uvédní hodina, role sociálního pracovníka, vymezení sociální práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2020/S112