S112 Úvod do sociální práce

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S112/D: Út 13:45–15:15 5, kromě Út 1. 9. až Ne 13. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 6. 11., kromě St 23. 12. až Ne 3. 1., D. Urban
S112/K: Út 20. 10. 17:00–20:15 online, Út 10. 11. 17:00–20:15 elearning, D. Urban
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle modulu Cílem kurzu je získat přehled o sociální práci jako profesionálních a institucionalizovaných aktivitách, uplatnění sociální práce v rámci veřejné správy, o nárocích profese a profesní etice. Anotace modulu Sociální práce, charakteristiky, definice, vymezení pojmů, paradigmata sociální práce Historie sociální práce, kontext vývoje oboru, významné etapy Sociální práce v praxi, oblasti a resorty působení sociální práce Sociální služby (legislativní úprava, pojetí, cíle, kvalita v sociálních službách) Sociálně právní ochrana dětí (pojetí, cíle, související legislativa, instituce) Profese a profesní etika Forma a váha hodnocení Klasifikovaný zápočet na základě písemného testu Studijní literatura a pomůcky MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 309 s. ISBN 80-7178-473-7. MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003:, 287 s. ISBN 80-7178-549-0. MATOUŠEK, Oldřich a Alois KŘIŠŤAN (ed.). Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 570 s. ISBN 978-80-262-0366-7. MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 380 s. ISBN 80-7178-548-2. TOMEŠ, Igor. Sociální správa: úvod do teorie a praxe. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2009, 299 s. ISBN 978-80-7367-483-0.Časopis Sociální práce /Sociálna práca Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ( v aktuálním znění) Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu ( v aktuálním znění) Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ( v aktuálním znění) Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v aktuálním znění ( v aktuálním znění) Úmluva o právech dítěte Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže ( v aktuálním znění) Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péče ve školských zařízeních (v aktuálním znění)
Literatura
    povinná literatura
  • Základy sociální práce. Edited by Oldřich Matoušek. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 9788073673314. info
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Třídní kniha PS studiun 15.9.2020: uvodní hodina, role sociálního pracovníka, vymezení sociální práce 22.9.2020: cíl sociální práce, koncept sociálního fungování 29.9.2020: malá paradigmata sociální práce 6.10.2020: historie sociální práce 13.10.2020: profese a profesní etika 20.10.2020: sociální služby, vymezení 10.11.2020: zákon 108/2006 Sb. 24.11.2020: Sociální služby (legislativní úprava, pojetí, cíle, kvalita v sociálních službách) 1.12.2020: příspěvek na péči 8.12.2020: Sociálně právní ochrana dětí (pojetí, cíle, související legislativa, instituce) 15.12.2020: etický kodex sociálního pracovníka 22.12.2020: vyhlášené prázdniny v rámci COVID-19 KS studium 20.10.2020: uvodní hodina, role sociálního pracovníka, vymezení sociální práce, cíl sociální práce, koncept sociálního fungování, malá paradigmata sociální práce, profese a profesní etika 10.11.2020: zákon 108/2006 Sb.,Sociální služby (legislativní úprava, pojetí, cíle, kvalita v sociálních službách), příspěvek na péči, Sociálně právní ochrana dětí (pojetí, cíle, související legislativa, instituce)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2020/S112