J1411 Anglický jazyk I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Eva Hernová (přednášející)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (přednášející)
Garance
Ing. Iveta Kaňková
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J1411/DA: Po 12:00–13:30 8 a každou sudou středu 12:00–13:30 8, kromě Po 11. 9. až Pá 15. 9., kromě St 4. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1. ; a St 4. 10. 10:15–11:45 8, E. Hernová
J1411/DB: St 8:30–10:00 2 a každé sudé pondělí 12:00–13:30 2, kromě Po 4. 9., kromě Po 11. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., Z. Heřmánková
J1411/DC: St 13:45–15:15 2 a každé liché pondělí 12:00–13:30 2, kromě Po 11. 9. až Pá 15. 9., kromě, kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., Z. Heřmánková
J1411/DD: Čt 12:00–13:30 6 a každé liché pondělí 12:00–13:30 6, kromě Po 11. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., I. Čihánková
J1411/K: Út 12. 9. 17:00–18:30 aula, Z. Heřmánková
Předpoklady
! NOWANY ( J1421 Německý jazyk I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Cílem prvního semestru a prvního roku obecně je procvičení a utvrzení dosavadních znalostí. Procvičované oblasti (gramatika, slovní zásoba, porozumění textu a mluvenému projevu) slouží jako úvod k odborné angličtině vyučované v následujících ročnících.
Osnova
 • Osnova se vytváří dle úrovně znalostí studentů v jednotlivých skupinách. Součástí výuky je procvičování obecného jazyka a slovní zásoby, gramatiky, písemného a ústního projevu. Dalšími oblastmi jsou prezentace a četba anglických textů. Úroveň obtížnosti je určována úrovní skupiny.
Literatura
 • McCarthy, Michael.Academic Vocabulary in Use. Cambridge
 • Global Issues in the ELT Classroom
 • English for Social Workers, Jabok
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 208 s. ISBN 0521805791. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, vi, 309 s. ISBN 0-521-66435-7. info
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 270 s. ISBN 0-521-55737-2. info
 • O'NEILL, Robert, Michael DUCKWORTH a Kathy GUDE. New success at first certificate. 1st. publ. Oxford: Oxford University Press, 1998, 181 s. : i. ISBN 0-19-453332-8. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8 500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: POLYGLOT, 1998, 437 s. ISBN 80-86195-00-7. info
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers [Murphy, 1985]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, viii, 328. ISBN 0-521-28723-5. info
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Oxford: Oxford University Press, 1980, xxvii, 639. ISBN 0-19-431185-6. info
Výukové metody
skupinové práce, individuální práce, rozhovory, prezentace, diskuze, písemné práce, etc.
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr pro studenty denního studia: - 2 - 3 písemné testy splněné nad 60% - 65% - ústní prezentace v hodině - domácí písemná práce - čtení jedné knihy nebo povídky - aktivní prezence nad 75%
Informace učitele
Třídní kniha Anglický jazyk I 1AA 4.9. Introduction - speaking about holidays 6.9. experience Week 18.9. First Impression- quiz, requirements, toilet paper activity, a letter to me 20.9. feedback on last lesson, presentation parts, presentation on India 2.10. Song-Raindrops are falling; feedback on placements a broad, on India; Being a Woman 1st part 9.10. W-U Find 10 differeces, Being a woman 2nd part, song chodeb by Brona 16.10. Test on Multiple Inteligences, presentation on Charakter's development by AnežkaFamily problems, HW: education 18.10. Problémy families face, successful families, listening, Valentin and Brona presentations 30.10. Oksana's song - Lemon Tree, discussion: what did you learn on holidays, Jáchym's presentation, discusion on bringing up 1.11. vocabulary - Family, Kamila´s presentation, reading Home Start, discussion on education 13.11.feedback on placement, Oksana's presentation, HW: useful expressions (Education) 15.11. 17.11. association activity, Adéla´s presentation, Květa´s presentation, terminology in education, HW: make a model of edu systems 20.11. decision making (plus), Edu systems, TEĎ talk Ken Robinson, Edu systems kill creativity 27.11. Aneta-song, Markéta' s presentation, Oxford uni, Ivy League 4.12. Anna, František and Maru - prezentations 11.12. Veronika, Miša, Max - presentations, Anežka - song 13.12. Teo, Aneta, Magda - presentations, tests back and feedback 18.12. 2 test, what do you like about X-mas? discussion. 1AB 6.9. Introduction, syllabus, speaking activity - dating (summer holidays). 18.9. This pen´s name is.... (speaking activity - last week), holiday horrors - reading + swap, speaking. 20.9. Song One Of Us (listening, vocabulary, speaking), first impressions, meeting people for the first time, greeting people - phrases, practice, speaking. 25.9. (lesson instead of 11.10.), placements abroad - presentation 27.9. Reading Task - Lois Lowry - Number the Stars - pre-reading activities - brainstorming, background, vocabulary, modal verbs would, could, should in questions + speaking, vocabulary - holidays. 2.10. Presentation (student), vocabulary - holidays - practice, present tenses - revision. 4.10. Song - Make Me a Channel of Your Peace (Sinead O´Connor) + speaking - St Francis, environment, present tenses - practice, a postcard from a holiday + adjectives. 16.10. Presentation (student), present tenses - practice, speaking activity - find 10 differences between pictures. 18.10. Test - vocabulary - holidays, grammar - present tenses, an informal letter/postcard, song One (fill-in task + speaking), speaking activity (board game - half-minute topics). 30.10. Presentation (student), autumn holidays (find someone who... speaking activity), song I Am Sailing (verbs - ing- forms practice). 1.11. Presentatation (student), Halloween (cultural note + speaking activity), future time - explanation + practice - be going to (predictions), questions. 13.11. Writing task - Václav Havel - The Revolution Leader (video + questions + short essay) 15.11. Presentations (students), Václav Havel - The Revolution Leader - discussion. 22.11. Presentation (students), listening + vocabulary (Suzanne Vega - Horizon), reading - article "We Are Not Children" + vocabulary + speaking. 27.11. Test - reading task Number the Stars, listening - song Blowin´in the Wind + speaking, past time - explanation + practice. 29.11. Presentation (students), board game (talking about memories, past simple practice), phrase - I remember learning to.... (practice). 6.12. Presentation (students), vocabulary work - ages and stages. 11.12. Presentation (students), past tenses - revision, practice for the test. 13.12. Test II, listening - song Hallelujah (L. Cohen), presentation (students). 20.20. Song Happy Xmas (John Lennon) - listening, speaking, cultural note on Christmas in English speaking countries (vocabulary+speaking), activity - find 10 differences between pictures, video What is Christmas + questions + discussion, song Snowman (Sia). 1AC 6.9. Introduction, syllabus, speaking activity - Find someone who.... (summer holidays) 20.9. This pen´s name is (speaking activity - last week), sightseeing holidays - vocabulary work. 25.9. Placements abroad - presentation 27.9. Reading task - Rain Man - vocabulary, pre-reading activities, present simple x present continuous - listening to interviews, revision, practice 4.10. Daily routines - vocabulary, adverbs of frequency, time expressions, speaking 9.10. Song She loves you - listening + present simple third person practice, present simple x present continuous - questions, exercises - practice 11.10. Speaking activity - find 10 differences between pictures, revision for the text, a letter from a holiday (reading, vocabulary work, phrases....), 18.10. Test (present tenses, time expressions, vocabulary - holiday, a postcard from a holiday + adjectives), listening - song All You Need Is Love (fill-in task), reading - text All you need is love + questions + discussion (what makes you happy?). 1.11. Presentation (student), present tenses - revision, practice + song I Am Sailing, Halloween (cultural note). 15.11. Listening - Horizon (Suzanne Vega) + vocabulary work + speaking, reading - How Students Changed a Nation + vocabulary + past simple forms practice. 20.11. Presentation (student), reading - article How Students Changed a Nation + vocabulary work + speaking. 22.11. Test - reading task Rain Man, listening (song Bob Dylan, Blowin´in the Wind + fill-in task - verbs), quiz How good is your memory + irrebugar verbs practice. 29.11. Presentation (student), past simple practice - What did Jack do yesterday? (questions, answers), Ten things about me (past simple statements) + speaking. 4.12. Presentation (students), growing up - ages and stages - vocabulary + practice, time expressions with past simple, past continuous - revision. 6.12. Song (U2 There is a Light), Advent (film + question, speaking), vocabulary Ages and stages - practice, speaking. 11.12. Presentation (student), revision for the test - subject and object questions, past simple x past continuous, vocabulary - ages and stages. 13.12. Presentation (student), test II. 20.12. Presentation (students), cultural note on Christmas - reading + useful vocabulary, speaking activity (Find 10 differences between pictures - Christmas), listening - song Happy X-mas (John Lennon). 1DD 7. 9. 2023 – Time to Talk – Unit 0 – Hello!, pronunciation – spelling; 21. 9. 2023 – Unit 1 – Nice to Meet You – introductions, osobní zájmena, přítomný čas slovesa „to be“; 25. 9. 2023 – Unit 1 – otázky a zápor slovesa „to be“, neurčitý člen, číslovky, text – Nice to meet you!; 5. 10. 2023 – Unit 2 – množné číslo podstatných jmen, text – The Dawson Family, 9. 10. 2023 – sloveso „have got“, určitý člen, téma „Family“ – slovní zásoba, konverzace; 12. 10. 2023 – Unit 3 – přítomný čas prostý, text „A Day in the Life of…“; 2. 11. 2023 – tvoření otázek, text „Free Time“ – slovní zásoba, konverzace; 13. 11. 2023 - téma "My Hobbies" - konverzace, procvičování gramatiky; 16. 11. 2023 – slovosled, rozkazovací způsob, procvičování gramatiky; 20. 11. 2023 – Unit 4 – hodiny, infinitiv a tvar -ing, text „It´s Monday Morning Again“; 23. 11. 2023 – téma „My day“ – slovní zásoba, konverzace; 30. 11. 2023 – text „School Day“ – škola – slovní zásoba, procvičování gramatiky; 4. 12. 2023 – Unit 5 – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, text „Happy Birthday, Grandma Ant“; 7. 12. 2023 – přítomný čas průběhový, téma „My Flat“ – slovní zásoba, konverzace; 14. 12. 2023 – test z učiva zimního období; 18. 12. 2023 – výsledky testu, téma "My Dream Flat" - konverzace; 21. 12. 2023 - „Christmas in Great Britain and the Czech Republic“ – slovní zásoba, konverzace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/J1411