J1411 Anglický jazyk I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2022
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (cvičící)
Ing. Iveta Kaňková (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Iveta Kaňková
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J1411/DA: St 10:15–11:45 6 a každé sudé pondělí 12:00–13:30 6, kromě Po 12. 9. až Čt 15. 9., kromě St 28. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., M. Pařízek
J1411/DB: Po 12:00–13:30 8 a každou sudou středu 10:15–11:45 8, kromě Po 12. 9. až Čt 15. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., kromě Po 31. 10. až Pá 4. 11., I. Adámková
J1411/DC: St 10:15–11:45 2 a každé liché pondělí 12:00–13:30 2, kromě Po 12. 9. až Čt 15. 9., kromě St 28. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., Z. Heřmánková
J1411/K: Út 6. 9. 17:00–18:30 5, I. Adámková
Předpoklady
! NOWANY ( J1421 Německý jazyk I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Cílem prvního semestru a prvního roku obecně je procvičení a utvrzení dosavadních znalostí. Procvičované oblasti (gramatika, slovní zásoba, porozumění textu a mluvenému projevu) slouží jako úvod k odborné angličtině vyučované v následujících ročnících.
Osnova
 • Osnova se vytváří dle úrovně znalostí studentů v jednotlivých skupinách. Součástí výuky je procvičování obecného jazyka a slovní zásoby, gramatiky, písemného a ústního projevu. Dalšími oblastmi jsou prezentace a četba anglických textů. Úroveň obtížnosti je určována úrovní skupiny.
Literatura
 • Global Issues in the ELT Classroom
 • McCarthy, Michael.Academic Vocabulary in Use. Cambridge
 • English for Social Workers, Jabok
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 208 s. ISBN 0521805791. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, vi, 309 s. ISBN 0-521-66435-7. info
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 270 s. ISBN 0-521-55737-2. info
 • O'NEILL, Robert, Michael DUCKWORTH a Kathy GUDE. New success at first certificate. 1st. publ. Oxford: Oxford University Press, 1998, 181 s. : i. ISBN 0-19-453332-8. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8 500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: POLYGLOT, 1998, 437 s. ISBN 80-86195-00-7. info
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers [Murphy, 1985]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, viii, 328. ISBN 0-521-28723-5. info
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Oxford: Oxford University Press, 1980, xxvii, 639. ISBN 0-19-431185-6. info
Výukové metody
skupinové práce, individuální práce, rozhovory, prezentace, diskuze, písemné práce, etc.
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr pro studenty denního studia: - 2 - 3 písemné testy splněné nad 60% - 65% - ústní prezentace v hodině - domácí písemná práce - čtení jedné knihy nebo povídky - aktivní prezence nad 75%
Informace učitele
Třídní kniha J1411 Anglický jazyk I - skupina A J1411 Anglický jazyk I - skupina B 5.9. Introduction, syllabus, seznámení se, motivace 7.9. Family - základní slovní zásoba, hra na procvičování slovní zásoby, cvičení ze cvičení Family and Friends 19.9. Family - ustálená slovní spojení pro obor sociální práce, poslech písně s diskuzí, čtení článku Successful families 21.9. warm up aktivita - konverzace ve dvojicích na zadané otázky, práce s textem Successful families - názory na různé aspekty, náslech s nácvikem výslovnosti a porozumnění 26.9. film WHAT EATS GILBERT GRAPES a diskuse o něm ve spojitosti s textem Successful Families 3.10. Wordle - společná hra, prezentace studentky s následnou diskusí, Peppa Pig - Aspects of Successful Families - diskuse, marry and divorce - použití ve větách, článek WHY I WANT A WIFE 5.10. absolventské zkoušky z cizího jazyka 10.10. prezentace studentky s následnou diskuzí a zpětnou vazbou, kontrola písemné domácí práce a čtení vybraných prací, podmětné otázky- procvičování 19.10. - placement abroad - presentation 7.11. kontrola testů, shlédnutí zfilmované povídky Roalda Dahla, konverzace o proběhlé praxi, číslovky - teorie a cvičení 14.11. prezentace dvou studentek s následnou diskuzí,. číslovky řadové a desetinné, poslech a četba článku a současné rodině - diskuze 16.11. prezentace studentky s následnou diskuzí, konverzační aktivita, komunikace s lidmi s postižením - článek + diskuze 21.11. prezentace studentky s následnou diskuzí, like jako sloveso a předložka - teorie a cvičení 28.11. celohodinová aktivita BEING A WOMAN 30.11. presentace studentky s následnou diskuzí, dokončení aktivity BEING A WOMAN - prezentace jednotlivých dvojic žen, článek o domluvených sňatcích - čtení, diskuze, krátké video 5.12. prezentace dvou studentek s následnou diskuzí, procvičování LIKE 12.12. presentace dvou studentů s diskuzí, práce s článkem 7.8. The dads against Drugs, poslech, diskuze, procvičování čtení desetinných čísle a dat 14.12. prezentace studenta s diskuzí, psaní dat, roků a telefonní čísla, procvičování otázek s LIKE, čtení a práce s textem cvičení 7.4 19.12. December Test J1411 Anglický jazyk I - skupina C 7.9. Introduction, syllabus, introducing yourself - speaking activities. 21.9. Questions, filling in forms, how to write the essay - pros nad cons - arguing for and against. 26.9. Reading task - information, song She Loves You - listening, fill-in task, present simple examples, routines - vocabulary, speaking, listening. 5.10. Final exams, homework - present simple practice (exercises), writing task 10.10. Speaking - everyday activities, frequency adverbs + present simple questions - practice 12.10. Presentation (student), revision for the test (present simple, everyday activities, time words) 19.10. Placements abroad - presentation 7.11. Presentation (student), speaking - placement, present simple third person practice (game this pen´s name is....) 9.11. Presentation (student), present simple and present continuous tense - exercises, song I am Sailing (present continuous tense practice) 16.11. Speaking activity - find 10 differences between the pictures (topic - Halloween), questions - present simple and continuous 21.11. Song - What a Wonderful World (listening, speaking), What are the people doing? (activity - picture description), present simple and present continuous exercises 23.11. Reading - test (Rain Man), present continuous tense - practice 30.11. Present continuous tense - test, song Blowin´in the Wind (listening, speaking), present simple and present continuous tense practice. 5.12. Past simple tense - regular verbs - forms, negatives, questions, practice 7.12. Presentation (student), past simple tense - irregular verbs, exercises, What did Jack do yesterday? - speaking activity 14.12. Presentation (student), past simple - practice, song Yesterday 19.12. Presentation (students), test - past simple, cultural note on Christmas in English speaking countries + vocabulary 21.12. Presentation (students), speaking activities - Christmas, Christmas story song.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.