J1411 Anglický jazyk I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2021
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (cvičící)
Ing. Iveta Kaňková (cvičící)
Garance
Ing. Iveta Kaňková
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J1411/DA: Po 12:00–13:30 2 a každou lichou středu 10:15–11:45 2, kromě St 1. 9. až Ne 12. 9., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., Z. Heřmánková
J1411/DB: St 10:15–11:45 8 a každé sudé pondělí 12:00–13:30 8, kromě St 1. 9. až Po 13. 9., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., I. Adámková
J1411/DC: Út 10:15–11:45 1 a každou sudou středu 10:15–11:45 2, kromě St 1. 9. až Po 13. 9., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., Z. Heřmánková
J1411/K: Út 5. 10. 17:00–17:30 5, Z. Heřmánková
Předpoklady
! NOWANY ( J1421 Německý jazyk I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Cílem prvního semestru a prvního roku obecně je procvičení a utvrzení dosavadních znalostí. Procvičované oblasti (gramatika, slovní zásoba, porozumění textu a mluvenému projevu) slouží jako úvod k odborné angličtině vyučované v následujících ročnících.
Osnova
 • Osnova se vytváří dle úrovně znalostí studentů v jednotlivých skupinách. Součástí výuky je procvičování obecného jazyka a slovní zásoby, gramatiky, písemného a ústního projevu. Dalšími oblastmi jsou prezentace a četba anglických textů. Úroveň obtížnosti je určována úrovní skupiny.
Literatura
 • McCarthy, Michael.Academic Vocabulary in Use. Cambridge
 • Global Issues in the ELT Classroom
 • English for Social Workers, Jabok
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 208 s. ISBN 0521805791. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, vi, 309 s. ISBN 0-521-66435-7. info
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 270 s. ISBN 0-521-55737-2. info
 • O'NEILL, Robert, Michael DUCKWORTH a Kathy GUDE. New success at first certificate. 1st. publ. Oxford: Oxford University Press, 1998, 181 s. : i. ISBN 0-19-453332-8. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8 500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: POLYGLOT, 1998, 437 s. ISBN 80-86195-00-7. info
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers [Murphy, 1985]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, viii, 328. ISBN 0-521-28723-5. info
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Oxford: Oxford University Press, 1980, xxvii, 639. ISBN 0-19-431185-6. info
Výukové metody
skupinové práce, individuální práce, rozhovory, prezentace, diskuze, písemné práce, etc.
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr pro studenty denního studia: - 2 - 3 písemné testy splněné nad 60% - 65% - ústní prezentace v hodině - domácí písemná práce - čtení jedné knihy nebo povídky - aktivní prezence nad 75%
Informace učitele
Třídní kniha J1411 Anglický jazyk I - skupina A 13.9. Introduction, syllabus, game - How well do you know me? 15.9. Song - Falling Slowly, speaking - summer holidays, essay - how to write it 20.9. Warm-up - questions, answers in groups, quiz - tenses, tenses - revision 27.9. Homework - film Pollyanna + questions 29.9. Student´s presentation, song - There is a Light (listening, fill-in task, vocabulary work, speaking about the film Pollyanna, parliamentary elections (article - listening, reading, discussion) 4.10. Final exams - homework (tense review, passives - Upper-Intermediate Workbook p. 6-7) 11.10. Student´s presentation, passive - revision, practice 13.10. Presentation - placements abroad 18.10. Student´s presentation, A Simple Prayer (Francis of Assissi) - listening, reading, topic - environmental problems and solutions - text, exercises 8.11. Student´s presentation, placement - speaking, environmental issues - group work (Fridays for Future, the Paris Agreement, sustainable development...) 10.11. Test - reading - Dahl - A Swim, The Way up to Heaven + watching the film The Way up to Heaven, The Lazy Person´s Guide to Saving the World - group work + discussion 15.11. Student´s presentation, The recycling cycle - text - reading+vocabulary+speaking 22.11. Video about Václav Havel - The Revolution Leader + questions, writing task 24.11. Presentation (student), How students changed a nation - text- reading + discussion 29.11. Presentation (student), Advent - reading, video - Advent wreath - questions+speaking, Present Perfect SimplexContinuous - review, exercises 6.12. Presentation (student), Present Perfect Simple and Continuous (FCE practice - exercises p. 10-11, The Flying Walendas - text + questions, answers), Memory game (group work - speaking) 8.12. Presentation (students), tenses - practice (FCE), text The Niagara Daredevil, revision for the test 13.12. Test (grammar, vocabulary), presentation (student), speaking 20.12. Christmas story - reading, listening, Christmas in English speaking countries - cultural note + activity Find the differences, song - J. Lennon - Happy X-mas, speaking. J1411 Anglický jazyk I - skupina B 14.9. Introduction, syllabus, seznámení se, motivace 20.9. - píseň Tell me more - aktivita na konverzaci, video o pravidlech prezentace, opakování časů 22.9. - video o prezentaci - dokončení, diskuse, opakování časů 29.9. - family - slovní zásoba, procvičování, hry, opakování předpřítomného času 4.10. - samostatná práce(absolutoria z cizího jazyka) 6.10. - píseň LOVE AND MARRIAGE, diskuse, prezentace studentky s následnou diskusí, cvičení na předpřítomný čas 13.10. - prezentace zahraničních praxí 18.10. - prezentace studentky s následnou diskusí, present perfect - just, already, yet, since, for, čtení článku domluvený sňatek 20.10. - prezentace studenta s následnou diskusí, procvičování předpřítomného času a tématu Family k testu 10.11. - test - gramatika, Family, prověření domácího čtení povídky Landlady 15.11. - kontrola testu, prezentace stuentky s následnou diskusí, předpřítomný čas průběhový, hra na slovní zásobu 24.11. - prezentace dvou studentek s následnou diskusí, příprava k tématu BEING A WOMAN, procvičování přítomného času průběhového 29.11. - prezentacet dvou studentek a následná diskuse, BEING A WOMAN 1.12. - prezentace studentky s následnou diskusí, dokončení Being a woman 8.12. - prezentace studentky s následnou diskusí, procvičování předpřítomného času průběhového, poslech písně, čísla - teorie 13.12.. - poslech telefonních čísel, procvičování čtení různých druhů číslovek, slovesa, která se nepoužívají v průběhovém čase, prosvičování předpřítomného průběhového času, vánoční aktivita 15.12. - vánoční aktivita, procvičování na závěrečný test 22.12. - evaluace, závěrečný test J1411 Anglický jazyk I - skupina C 14.9. Introduction, syllabus, speaking - summer holidays (questions in past simple - practice) 21.9. Pros and cons of being a child - speaking, essay - how to write it 22.9. Daily routines, adverbs of frequency, present simple - revision, practice (English Plus p. 4/1-5, 6/6) 5.10. Final exams - homework (English Plus Workbook p. 5-6) 6.10. Final exams - homework (past simple - irregular verbs) 12.10. I´m sailing (listening, continuous forms practice), How good is your memory? - talking about the past, key phrases - practice (English Plus p. 6) 19.10. Student´s presentation, grammar revision and practice - present tenses, past simple 20.10. Test - present simple and continuous, past simple, daily routines, work in pairs (What did Jack do yeasterday? How often do you...), student´s presentation 9.11. Placement experience - speaking, past simple practice - irregular verbs 16.11. Talking about what I did last week, Yesterday - listening+work with the lyrics, past simple practice - exercises 1-3/7 English Plus 23.11. How students changed a nation - text - reading + exercises (sentences in past simple, verbs in past simple, questions+answers) 30.11. Presentations (students), test - reading - Rain Man 1.12. Presentations (students), questions and answers in past simple 7.12. Presentations (students), subject and object questions (English plus p. 7/4,5) 14.12. Presentations (students), revision for the test, grammar practice (past simple - Murphy, subject and object questions) 15.12. Test II (subject and object questions, past simple), presentations (students), speaking 21.12. Christmas story - listening, reading, Christmas in English speaking countries - cultural note, speaking activities, song J. Lennon - Happy X-mas.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.