X2102 Odborná praxe informativní IV

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Tereza Najbrtová (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Mgr. Vojtěch Sivek, SDB (přednášející)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tereza Najbrtová
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
X2102/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Čihánková, T. Najbrtová, M. Ortová, V. Sivek, D. Urban
X2102/K: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Čihánková, T. Najbrtová, M. Ortová, V. Sivek, D. Urban
Předpoklady
NOW ( X2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV )
Korekvizity - S2092 Metodický a supervizní seminář k odborné praxi IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o síti sociálních služeb, zařízení, programech a metodách sociální a pastorační práce zaměřených na pomoc lidem v obtížných nebo krizových životních situacích. Vytvářet odbornou způsobilost, motivovat k hledání a nalézání profesní identity a podporovat žádoucí postoje.
Osnova
  • Student absolvuje 3 týdenní odborné praxe v zařízeních podle vlastního výběru z nabídky školy podle předepsaného schématu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Sociální práce v praxi :specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 351 s. ISBN 807367002X. info
  • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
  • Etický kodex sociálních pracovníků české republiky
Výukové metody
Student absolvuje praxe v zařízeních zaměřených na problémy lidí, kteří se ocitli v obtížných nebo krizových životních situacích. Jde o zařízení poskytující sociální služby (1) ohroženým a zanedbávaným dětem a dysfunkčním rodinám, (2) dětem a mládeži s výchovnými problémy, dětským a mladistvým pachatelům trestné činnosti, (3) dospělým ohroženým sociálním vyloučením, pachatelům trestné činnosti, (4) lidem s tělesným, smyslovým, mentálním handicapem (5) seniorům
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy tak, aby se seznámil se službami pro uvedené cílové skupiny. Jednu z praxí musí absolvovat v rámci státní správy. Jedna z praxí musí splňovat kriteria pro pastorační praxi. Individuální plán praxe zpracuje student před každou z praxí, podle předepsaného vzoru, konzultuje jej s učitelem své seminární skupiny v rámci předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi III. a lektorem praxe (na pracovišti), úspěšně absolvuje praxi v požadovaném rozsahu, vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS, v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení, vytvoří své vlastní Portfolio, které obsahuje Individuální plány, Zprávy a Hodnocení studenta ze všech absolvovaných praxí, případně další materiály získané na pracovišti.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2024/X2102