S2032 Základy práva II

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Adam Křístek (přednášející), PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S2032/D: Pá 8:30–10:00 1, kromě Po 26. 2. až Pá 1. 3., kromě Po 18. 3. až Pá 22. 3., kromě St 27. 3. až Út 2. 4., kromě Po 8. 4. až Pá 12. 4., kromě Po 13. 5. až Pá 17. 5., A. Křístek
S2032/K: So 24. 2. 9:00–12:15 5, 13:00–16:15 5, A. Křístek
Předpoklady
( S2031 Základy práva I ) || FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními pojmy a instituty. Na konci předmětu by měl být student schopen číst a psát jednodušší právní texty.
Osnova
 • Věcná práva
 • Dědické právo
 • Relativní majetková práva (obecná část závazkového práva)
 • Relativní majetková práva (zvláštní část závazkového práva) aneb jak na smlouvy
 • Závazky z deliktů a jiných právních důvodů
 • Pracovní právo
 • Občanské soudní řízení
 • Dluhová problematika, exekuce
 • Sepis civilních žalob, návrhů a vyjádření; četba rozsudků
 • Trestní právo hmotné - obecná část
 • Trestní právo hmotné - zvláštní část
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení a psaní právních textů, tvorba wikipedických hesel.
Metody hodnocení
2 písemné testy (jeden po zimním semestru, jeden po letním semestru)- 50 % hodnocení.
Tvorba wikipedického hesla z právní oblasti - 40 % hodnocení.
Aktivita při výuce, domácí úkoly - 10 % hodnocení.
Navazující předměty
Informace učitele
Třídní kniha Denní studium 9.II. Úvod do základních práv a svobod kompletně vč. přehledu obsahu LZPS. 16.II. Úvod Listiny, povinnosti v listině (k čl. 4 vč.) 23.II. Pokračování až do "lidské důstojnosti" včetně. 8.III. Pokračování až po svobodu projevu (čl. 17) včetně. 15.III. Dokončení politických práv, práva národnostních menšin a hospodářská, sociální a kulturní práva. 5.IV. Z prezentace 7 - Zastoupení; základy a smluvní zastoupení (do snímku 23 včetně). 19.IV. Dokončení zastoupení (zákonné a opatrovnictví); věci v právním smyslu. 26.IV. Základy trestní odpovědnosti. 3.V. Trestní právo - okolnosti vylučující protiprávnost, trestní sankce, přitěžující, polehčující okolnosti, upuštění od potrestání. 10.V. Trestní právo, dokončení, především nepřekažení a neoznámení tr. činu a postavení soc./pedagog. pracovníka v tr. řízení s ohledem na povinnost mlčenlivosti. 24.V. "Sociální právo" - úvod do správního řízení obecně (správní řád). Pojistné sociální dávky. Třídní kniha kombinované studium 24.II - probrány prezentace za celý letní semestr (Základní lidská práva a svobody, Zastoupení, Trestní právo, Sociální právo)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2024/S2032