S205 Základní metody sociální práce

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2016
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 12:00–13:30 6, kromě Po 10. 10. až Pá 14. 10., kromě Po 24. 10. až Pá 28. 10., kromě Po 7. 11. až Pá 11. 11., kromě Po 5. 12. až Pá 9. 12., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1.
Předpoklady
S112 Úvod do sociální práce
Prerekvizita: Úvod do sociální práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti pro individuální práci s klientem, skupinou a komunitou. Ve výuce se využívají dialogické metody a zkušenosti studentů z odborných praxí, práce ve skupinách a modelové situace.
Osnova
 • Individuální (případová )sociální práce • počáteční kontakt s klientem, klíčové informace • sociální vyšetření ( diagnoza) , cíl, smysl, obsah, prostředky) • sociální intervence cíl, postupy, prostředky • ukončování spolupráce s klientem • komunikace s klientem, motivace klienta ( význam, možnosti ovlivňování) • profesionální vztah pracovníka a klienta Sociální práce se skupinou • cíl a smysl skupinové práce • skupinová dynamika • průběh práce se skupinou • svépomocné skupiny Komunitní sociální práce • cíle a smysl komunitní práce • lokální komunitní práce • zdroje informací o komunitě, navázání kontaktů s komunitou • taktiky, strategie, postupy využívané v rámci komunitní práce • komunitní plánování • komunitní projekty, praktické příklady, vlastní zkušenosti • Terapeutická komunita, smysl, cíl, zákl. charakteristiky
Literatura
  povinná literatura
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1. info
  doporučená literatura
 • Základy sociální práce. Edited by Oldřich Matoušek. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 9788073673314. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat :učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 8086429369. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 287 s. ISBN 80-7178-549-0. info
 • ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce : podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2016/S205