J2411 Anglický jazyk III

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
Mgr. Eva Hernová (cvičící)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Iveta Kaňková
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J2411/DA: Po 10:15–11:45 8 a každou sudou středu 10:15–11:45 8, kromě Po 4. 9., kromě Po 2. 10. až Pá 6. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., E. Hernová
J2411/DB: Po 10:15–11:45 1 a každý lichý čtvrtek 12:00–13:30 8, kromě Po 4. 9., kromě Po 2. 10. až Pá 6. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., I. Adámková
J2411/DC: Po 10:15–11:45 2 a každou sudou středu 10:15–11:45 2, kromě Po 4. 9., kromě Po 2. 10. až Pá 6. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., Z. Heřmánková
J2411/K: Út 12. 9. 18:45–20:15 5, Z. Heřmánková
Předpoklady
J1412 Anglický jazyk II && ! NOWANY ( J2421 Německý jazyk III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce se zaměřením na odborný jazyk. Cílem je rozšířit vyjadřovací schopnosti studentů v oblasti teologie a sociální práce s důrazem na odpovídající slovní zásobu a gramatiku. Důraz je kladen také na skupinovou práci a schopnost prezentovat odborná témata.
Osnova
 • Osnova je vytvářena podle individuálních potřeb skupin. Všichni studenti jsou vedeni k rozvoji vyjadřovacích schopností v oblasti teologie a sociální práce a to včetně odpovídající gramatiky a slovní zásoby. V tomto semestru jsou procvičovány: odborný jazyk a odpovídající slovní zásoba, gramatika, písemný projev, ústní projev, četba.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMKOVA, Ivana, Ivana ČIHÁNKOVÁ, Eva HERNOVÁ a Michal PAŘÍZEK (eds.). English for Social Services. Praha: Jabok, 2014.
  neurčeno
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5.
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 208 s. ISBN 0521805791.
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 270 s. ISBN 0-521-55737-2.
 • SWAN, Michael. Practical English Usage [Swan, 1991]. Oxford: Oxford University Press, 1991. Nestr. ISBN 0-19-427403-9.
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6.
Výukové metody
pro studenty denního studia: skupinové práce, individuální práce, rozhovory, prezentace, diskuze, písemné práce, etc.
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr pro studenty denního studia: - 2 - 4 písemné testy splněné nad 60% - 65% - ústní prezentace v hodině - domácí písemná práce - aktivní prezence nad 75%
Informace učitele
Třídní kniha 2AA 6.9. introductory lesson, meeting new students, syllable 11.9. presentation - topics, lenght, timing, parts. My presentation on Indian culture, introduction to reading (Normal People) 18.9. Reflection on reading the 1st chapter, feedback on presentation, important parts of presentation 20.9. Kuba´s presentation, feedback on his presentation, reading reflection, writing a letter 9.10. Feedback on placement, Anja's presentation HW: reading on typem of volunteering 16.10. Listening on volunteering, check HW volunteering and vocabulary and disabilities 18.10. TEĎ talk on disabilities, discusion, Adina - presentation, what's on The 1st test, song o A little help from my friend, HW: reading text on Disabilities in London 30.10. Discussion on Bohnice, discussion on disabilities 1.11. 1st Test, How to recruit volunteers - video, discussion 13.11. Feedback on placement, Tereza's presentation, CAB reading 15.11. find 10 differences describing pictures, Klara´s presentation, CA Liverpool - video, HW: read the transcript and underline useful expressions 20.11.Are you experienced? (Reward R. Pack), Rebecca's presentation, Discourse Markers - HW 27.11. Listen-acronym, Markéta's presentation, phrases from The text CALiverpool 29.11. phrases translation - CA Liverpool, Noemi - presentation, discussion on presentation for the next semestr HW: a short story reading, check discourse markers 11.12. Feedback on placement - Cyclone, active listening, cases - giving advice HW: read The story Sleeping on Earth 13.12.active listening - translation, Sleeping on Earth discussion, verbs (onomatopoeic) 18.12. 2test, what do you like about X-mas? - discussion 2AB 11.9. speaking activity on holiday, syllabus, reading activity on Ireland, English fo Social Services - introduction into Unit 13 - Ex. 13.1 14.9. - Headway upperintermediate - Unit 7 - compound words, ESS - Ex 13.2 - movie 18.9. Headway upperintermediate - Unit 7 - compound words, ESS - Ex 13.3 - quotes of famous people with disabilities, discussion on the quotes 25.9. warm up activity Simon Said, compound words - exercise, ESS - Ex 13.4 - listening and translation, Ex 13.5. - reading 9.10. - video on Compound Words, part of the movie Unorthodox 12.10. - song WHEN I AM 64, discussion, translation of the text about types of disabilities 16.10. - autumn test 30.10. presentation of a student with a discussion, test on Reading a short stoy by Roald Dahl LANDLADY 13.11. presentation of a student with a discussion, test check, watching a short movie LANDLADY, finding differences between the book and the movie, discussion about the open ending of the short story 20.11. - warm up activity, presentation of a student with the discussion, work with videos about supported living 23.11. - presentation of a student with the discussion, using collocations from social services, role-playing 28.11. - presentation of two students and a discussion, the rest of role-playing, grammar: passive voice 11.12. - presentation of a student with a discussion, board game to practise grammar, conversation 18.12. - presentation of a student with a discussion, passive voice - activities to practise it, English for Social Services - Exercise 13.8 2AC 6.9. Inttroduction, syllable, speaking activities (summer holidays). 11.9. Reading task - Little Women - vocabulary, pre-reading activities. 18.9. Counselling Services - vocabulary, video What Is Counselling about + questions, speaking. 20.9. Cafés - vocabulary, speaking (café that helps...), Counselling services - Text - listening, reading, speaking (English for Social Services - Unit 1 1.1-1.2), song Stuck in a Moment (U2). 25.9. Presentation (student - Revitalise) + vocabulary + speaking activity, vocabulary practice - counselling services. 9.10. Placement experience - speaking, past simple x present perfect - practice, counselling - vocabulary - quizlet. 16.10. Experiences I haven´t had - prasent perfect practice, speaking - problems and solutions (English for Social Services 1.3), listening - story + exercise TxF (1.6) 18.10. Test - vocabulary - counselling services, grammar - past simple x present perfect, listening - Help (the Beatles) + work with the lyrics (examples of past simple and present perfect), cards (present perfect practice). 30.10. Autumn holidays (find someone who....speaking activity), reading - text + exercises (present perfect practice), problems and solutions - speaking. 1.11. Writing - café that helps, presentation (student). 13.11. 15.11. Presentation (student), personal assistance services - reading, vocabulary, speaking (English for Social Services 28-30). 20.11. Reading task - Little Women - test, vocabulary game (kite), present perfect practice (cards). 27.11. Presentation (student), character adjectives - practice, personal assistance services (vocabulary + reading) - English for Social Services (p. 17-18). 29.11. Lesson in the café White Crow - speaking - placement experiences, Advent time. 11.12. Presentation (student), speaking - placement, questions (personal assistance services - English for Social Services, p. 19) 13.12. Presentation (student), vocabulary practice (personal assistance services) - quizlet, board game. 18.12. Presentation (student), test II, Christmas story - listening.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/J2411