J2411 Anglický jazyk III

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2021
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
Mgr. Eva Hernová (cvičící)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (cvičící)
Garance
Ing. Iveta Kaňková
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J2411/DA: St 8:30–10:00 8 a každé liché pondělí 10:15–11:45 8, kromě Po 4. 10. až Pá 8. 10., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., kromě Po 29. 11. až Pá 3. 12., I. Adámková
J2411/DB: Po 10:15–11:45 1 a každou sudou středu 8:30–10:00 2, kromě Po 4. 10. až Pá 8. 10., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., kromě Po 29. 11. až Pá 3. 12., Z. Heřmánková
J2411/DC: Út 13:45–15:15 8 a každé sudé pondělí 10:15–11:45 8, kromě Po 4. 10. až Pá 8. 10., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., kromě Po 29. 11. až Pá 3. 12., I. Adámková
J2411/K: Út 21. 9. 17:00–17:30 5, Z. Heřmánková
Předpoklady
J1412 Anglický jazyk II && ! NOWANY ( J2421 Německý jazyk III )
Předpokladem je splnění předmětů Anglický jazyk I. a Anglický jazyk II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce se zaměřením na odborný jazyk. Cílem je rozšířit vyjadřovací schopnosti studentů v oblasti teologie a sociální práce s důrazem na odpovídající slovní zásobu a gramatiku. Důraz je kladen také na skupinovou práci a schopnost prezentovat odborná témata.
Osnova
 • Osnova je vytvářena podle individuálních potřeb skupin. Všichni studenti jsou vedeni k rozvoji vyjadřovacích schopností v oblasti teologie a sociální práce a to včetně odpovídající gramatiky a slovní zásoby. V tomto semestru jsou procvičovány: odborný jazyk a odpovídající slovní zásoba, gramatika, písemný projev, ústní projev, četba.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMKOVA, Ivana, Ivana ČIHÁNKOVÁ, Eva HERNOVÁ a Michal PAŘÍZEK (eds.). English for Social Services. Praha: Jabok, 2014.
  neurčeno
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6.
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 270 s. ISBN 0-521-55737-2.
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 208 s. ISBN 0521805791.
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5.
 • SWAN, Michael. Practical English Usage [Swan, 1991]. Oxford: Oxford University Press, 1991. Nestr. ISBN 0-19-427403-9.
Výukové metody
pro studenty denního studia: skupinové práce, individuální práce, rozhovory, prezentace, diskuze, písemné práce, etc.
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr pro studenty denního studia: - 2 - 4 písemné testy splněné nad 60% - 65% - ústní prezentace v hodině - domácí písemná práce - aktivní prezence nad 75%
Informace učitele
J2411/DA Anglický jazyk III Třídní kniha 8.9. - úvod, sylabus, prázdniny, krátký film Way up to Heaven + diskuse, Rehabilitation of people with disabilities - úvod,cv. 13.1., 13.2 13.9. - píseň Tell me more, diskuse o létě, frázová slovesa PUT a TAKE 15.9. - warm up, kontrola domácího úkolu, další fráze se slovesy PUT a TAKE, Rehabilitation of people with disabilities 22.9. - báseň - rozbor, další frázová slovesa s TAKE a PUT, proscvičování, Rehabilitation of people with disabilities, 13.4, 13.5 27.9. - poslech písně a diskuse, English for Social Services - cvičení 13.7 - sledování filmů, hledání frází 29.9. - rozbor básně Whoops, procvičování frází ze cv, 13.7 pomocí role playing, nová frázová slovesa s TAKE a PUT 11.10. - konverzace - téma moje praxe - zkušenosti, použítí nové slovní zásoby, poslech písně, dokument o lidech s postižením, procvičování frázových sloves 13.10. - KOnverzační aktivita, English for Social Services - cvičení 13.8 a 13.9, procvičování s videem o kompenzačních pomůckách, procvičování frázových sloves s PUT a TAKE 20.10. - říjnový test 8.11. - prezentace studentek Co je Aspergerův syndrom? s následnou diskusí,konverzační aktivita - Heroes wanted 10.11. - prezentace studentek Co je Aspergerův syndrom? s následnou diskusí, úvod do kapitoly 15 učebnice English for Social Services, cvičení 15.1, gramatika - It is time... 22.11. - prezentace studentek na téma Asp. syndrom, citlivost smyslů, film o Asp. syndromu - diskuze, English for Social Services - cvičení 15.2 a 15.4 24.11. - konverzace, English for Social Services - náslech 15.5., ukázka z filmu King´s Speech, gramatika - I WANT YOU TO 6.12. - píseň Turn Turn Turn - překlad textu a diskuse,účelové věty - teorie a procvičování, konverzační aktivita, hra na procvičení slovní zásoby 8.12. - prezentace studentů s následnou diskusí,procvičování překladu českého ABY, poslech písně 15.12. - prezentace studentů s následnou diskusí,procvičování překladu českého ABY, English for Social Services - cvičení 15.10 20.12. - prezentace studentů s následnou diskusí,závěrečný test 22.12. - prezentace studentek s následnou diskusí, vánoční aktivity J2411/DC Anglický jazyk III 6.9. - úvod, sylabus, prázdniny, Rehabilitation of people with disabilities - úvod,cv. 13.1., 13.2 7.9. - Rehabilitation of people with disabilities - procvičování nové slovní zásoby, trpný rod - úvod 14.9. - píseň Tell me more, následná diskuse o létě, čtení úvodu k Deníku Anny Frank, trpný rod, procvičování 21.9. - game, trpný rod - aktivita a cvičení, píseň Passive Voice in Songs, English in Social Services - 13.4 - listening and translation 27.9. - presentace studentky a následná diskuse, trpný rod - procvičování, kontrola dú a stolní hra 12.10. - presentace, procvičování trpného rodu - cvičení a drill, English for Social Services - 13.5 18.10. - presentace studentky s následnou diskusí, překlad textu o druzích postižení, procvičování trpného rodu 19.10. - test z probrané gramatiky a znalostí z učebnice English for Social Services 9.11. - prezentace studentky s následnou diskuzí, kontrola testu, test na četbu Anne Frank 15.11. - prezentace studentek s následnou diskuzí, aktivita na konverzaci, úvod do problematiky modálních sloves 16.11. - hra na procvičení obecné slovní zásby, CAN, COULD - teorie, procvičováníve skupinách, English for Social Services - cvičení 13.7 - fráze, kolokace z filmu Supported Living 23.11. hra na procvičení obecné slovní zásby, CAN, COULD, MAY, WOULD - teorie, procvičování, English for Social Services - cvičení 13.7 - film Supported Living a WORK 7.12. - prezentace studentky s následnou diskusí, film WORK - práce s frázemi, modální slovesa must, mustn´t - teorie a procvičování 13.12. - prezentace studentek s následnou diskusí,English for Social Services - cvičení 13.8 - čtení, překlad, diskuse 14.12. - prezentace studentek s následnou diskusí,HAVE TO, DON´T HAVE TO - teorie a procvičování 21.12.- závěrečný test, vánoční aktivity ONLINE vyučování 12.10. - Rehabilitation of people with disabilities 13.7 - fráze, .kolokace z filmu Supported Living, linking words - because of, thanks to 14.10. - IN CASE - výklad a společné procvičování, Rehabilitation of people with disabilities 13.7 - fráze, kolokace z dokumentu Work 21.10. - Prezentace dvou studentů - téma: moje oblíbená biblická postava, následná diskuse a otázky, zpětná vazba; procvičování vazby IN CASE, Rehabilitation of people with disabilities 13.8 9.11. - Prezentace dvou studentů - téma: moje oblíbená biblická postava, následná diskuse a otázky, zpětná vazba; Assistive technologies - čtení a poslech z učebnice English for Social Workers 11.11. - samostatný úkol - film What´s eating Gilbert Grape, vypracování odpovědí na dané otázky 18.11. - diskuse ve skupinách o důležitých momentech filmu, komentář části filmu po skupinách, dvě prezentace studentů a následná diskuse 23.11. - prezentace studentky a následná diskuse a otázky, linking words - výklad a práce ve skupinách, poslech písně 25.11. - presentace studenta a následná diskuse a otázky, linking words, dokument o životě lidí s postižením s diskusí 7.12. - diskuse o významu adventu, linking words, práce s filmem - speaking 9.12. - presentace studenta a následná diskuse, linking words, poslech písně, práce s textem a výslovností 16.12. - samostatná práce - čtení povídky Roalda Dahla J2411/DB Anglický jazyk III (2AB) Třídní kniha 6.9. Introduction, syllabus, summer holidays - speaking, past simple practice 8.9. Warm-up - questions in present perfect, topic - counselling - video, questions, vocabulary 15.9. Counselling services (speaking, reading, vocabulary - English for Social Services p. 7-9), writing task (information) 20.9. Counselling services - listening - text p. 8, questions+answers 22.9. Song - U2 - Stuck in a Moment (listening, fill-in task), People of Influence - speaking, reading, Counselling services (English for Social Services 10/1.3 - speaking in groups) 11.10. Speaking - parliamentary elections, listening - stories + exercices (English for Social Services p. 12-13) 13.10. Video - Body language, reading - Active listening, vocabulary practice (English for Social Services p. 14-15) - nahrazení hodiny z 27.9. 18.10. Student´s presentation, revision for the test - vocabulary game (Counselling services), Present Perfect - practice 20.10. Test I - Counselling services, Present Perfect and Past Simple, reading task - O. Wilde - stories 8.11. Placement - speaking, Present Perfect - practice, Personal Assistance Services - English for Social Services p. 17-18 - introduction, vocabulary 15.11. Student´s presentation, Personal Assistance Services - text reading+speaking - English for Social Services p. 17-19 22.11. Videos Dos and Don´ts of Disability, What is the Role of a Personal Assistant+questions, tasks performed as part of the PA role (English for Social Services, p. 25-26/2.8) - writing 10 sentences 6.12. Presentations (students), speaking - roles and tasks of personal assistants, questions+answers (English for Social Services p. 24/2.7) 13.12. Presentations (students), reading - Hiring a personal assistant (English for social services p. 22/2.5) revision for the test 15.12. Test II (personal assistance services), presentation (student), song California Dreaming+speaking 20.12. Christmas story - reading, listening, Christmas in English speaking countries - cultural note, vocabulary + activity - find the differences, song J.Lennon Happy X-mas.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.