J2411 Anglický jazyk III.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2014
Rozsah
0/3. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Iveta Kaňková (cvičící)
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. (cvičící)
Bc. Františka Zezuláková Schormová (cvičící)
Garance
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J2411/A: Út 10:15–11:45 8 a každé liché pondělí 13:45–15:15 8, kromě Po 22. 12. až Pá 2. 1., M. Pařízek
J2411/B: Út 10:15–11:45 2 a každý lichý čtvrtek 12:00–13:30 6, kromě Po 22. 12. až Pá 2. 1., Z. Širka
J2411/C: Út 10:15–11:45 1 a každý lichý čtvrtek 12:00–13:30 7, kromě Po 22. 12. až Pá 2. 1., I. Adámková
J2411/D: Út 10:15–11:45 4 a každý lichý čtvrtek 12:00–13:30 1, kromě Po 22. 12. až Pá 2. 1., F. Zezuláková Schormová
J2411/E: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kaňková, jen pro kombinované studium
Předpoklady
J1412 Anglický jazyk II. && ! NOWANY ( J2421 Německý jazyk III. )
Předpokladem je splnění předmětů Anglický jazyk I. a Anglický jazyk II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce se zaměřením na odborný jazyk. Cílem je rozšířit vyjadřovací schopnosti studentů v oblasti teologie a sociální práce s důrazem na odpovídající slovní zásobu a gramatiku. Důraz je kladen také na skupinovou práci a schopnost prezentovat odborná témata.
Osnova
 • Osnova je vytvářena podle individuálních potřeb skupin. Všichni studenti jsou vedeni k rozvoji vyjadřovacích schopností v oblasti teologie a sociální práce a to včetně odpovídající gramatiky a slovní zásoby. V tomto semestru jsou procvičovány: odborný jazyk a odpovídající slovní zásoba, gramatika, písemný projev, ústní projev, četba.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMKOVA, Ivana, Ivana ČIHÁNKOVÁ, Eva HERNOVÁ a Michal PAŘÍZEK (eds.). English for Social Services. Praha: Jabok, 2014.
  neurčeno
 • SWAN, Michael. Practical English Usage [Swan, 1991]. Oxford: Oxford University Press, 1991. Nestr. ISBN 0-19-427403-9.
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 270 s. ISBN 0-521-55737-2.
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6.
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5.
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 208 s. ISBN 0521805791.
Výukové metody
skupinové práce, individuální práce, rozhovory, prezentace, diskuze, písemné práce, etc.
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr: - 2 - 4 písemné testy splněné nad 60% - 65% - ústní prezentace v hodině - domácí písemná práce - aktivní prezence nad 75%
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.