J2411 Anglický jazyk III

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2022
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Ivana Adámková (přednášející)
Mgr. Eva Hernová (cvičící)
Mgr. Zdeňka Heřmánková (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Iveta Kaňková
Katedra jazyků – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
J2411/DA: Po 10:15–11:45 2 a každou sudou středu 8:30–10:00 2, kromě Po 3. 10. až Pá 7. 10., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., kromě Po 28. 11. až Pá 2. 12., Z. Heřmánková
J2411/DB: St 8:30–10:00 8 a každé liché pondělí 10:15–11:45 8, kromě St 28. 9., kromě Po 3. 10. až Pá 7. 10., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., kromě Po 28. 11. až Pá 2. 12., I. Adámková
J2411/DC: kromě Po 3. 10. až Pá 7. 10., kromě Po 24. 10. až Pá 28. 10., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., kromě Po 28. 11. až Pá 2. 12., Z. Heřmánková
J2411/K: Út 13. 9. 17:00–18:30 aula, I. Adámková
Předpoklady
J1412 Anglický jazyk II && ! NOWANY ( J2421 Německý jazyk III )
Předpokladem je splnění předmětů Anglický jazyk I. a Anglický jazyk II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce se zaměřením na odborný jazyk. Cílem je rozšířit vyjadřovací schopnosti studentů v oblasti teologie a sociální práce s důrazem na odpovídající slovní zásobu a gramatiku. Důraz je kladen také na skupinovou práci a schopnost prezentovat odborná témata.
Osnova
 • Osnova je vytvářena podle individuálních potřeb skupin. Všichni studenti jsou vedeni k rozvoji vyjadřovacích schopností v oblasti teologie a sociální práce a to včetně odpovídající gramatiky a slovní zásoby. V tomto semestru jsou procvičovány: odborný jazyk a odpovídající slovní zásoba, gramatika, písemný projev, ústní projev, četba.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMKOVA, Ivana, Ivana ČIHÁNKOVÁ, Eva HERNOVÁ a Michal PAŘÍZEK (eds.). English for Social Services. Praha: Jabok, 2014.
  neurčeno
 • SWAN, Michael. Practical English Usage [Swan, 1991]. Oxford: Oxford University Press, 1991. Nestr. ISBN 0-19-427403-9.
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 315 s. : i. ISBN 0-521-65397-5.
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Objective PET. 1. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 208 s. ISBN 0521805791.
 • MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers [Murphy, 1997]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 s. : i. ISBN 0-521-55928-6.
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 270 s. ISBN 0-521-55737-2.
Výukové metody
pro studenty denního studia: skupinové práce, individuální práce, rozhovory, prezentace, diskuze, písemné práce, etc.
Metody hodnocení
Požadavky na 1 semestr pro studenty denního studia: - 2 - 4 písemné testy splněné nad 60% - 65% - ústní prezentace v hodině - domácí písemná práce - aktivní prezence nad 75%
Informace učitele
J2411/DA Anglický jazyk III (2AA) Třídní kniha 5.9. Introduction, syllabus, listening (Joan Osborne, One of Us), film No Lions in Paris, holiday experiences - speaking. 7.9. Video What is Counselling + questions, speaking, introduction to the topic, vocabulary, text The Citizens Advice Bureaux - listening, reading (English for Social Services 1.1, 1.2). 12.9. Listening (U2 Stuck in a Moment), text The Citizens Advice Bureaux (questions+answers), reading + speaking - problems and solutions (English for Social Services 1.3). 19.9. Presentation (student) - visually impaired people, speaking - people of influence (group work + discussion). 21.9. Presentation (student) - Salesian centre, easy-access club + class discussion - work with young people 26.9. Presentation - easy-access club, outreach work, text Active listening (reading+vocabulary work-English for Social Services 1.10)), body language (video+speaking), listening exercises (English for Social Services - 1.5, 1.6) 10.10. Speaking - placement last week, passives - revision, practice 17.10. Revision for the test - vocabulary activities - counselling services, passives - exercises 19.10. Test (vocabulary - counselling services, passives), speaking - half-minute topics, listening - U2 song - All That You Can´t Leave Behind 7.11. All Saints´Day, All Souls´Day (text - listening, reading, speaking, examples of passive), Personal Assistance Services - speaking, reading (English for Social Services 2.1, 2.2) 14.11. Homework - grammmar exercises (have something done, he is said to..., passive), English for Social Services 2.3 - questions 16.11. Presentation (student), personal assistance services - speaking (questions 2.3, tasks performed as part of the PA role 2.8) 21.11. Presentation (student), reading - Hiring a personal assistant + activities, vocabulary work (English for Social Services 2.5, 2.6) 5.12. Speaking - placement, presentation (student), defining and non-defining relative clauses - explanations, exercises 12.12. Presentation (student), video Does and Dont´s of Disability (+questions, speaking) 14.12. Presentation (student), video What is the role of a PA (fill-in task, speaking), revision for the test - vocabulary activities (personal assistance services), relative clauses - practice 19.12. Test (vocabulary PA services, relative clauses), Christmas story - listening, reading, song John Lennon - Happy Christmas. J2411/DB Anglický jazyk III (2AB) Třídní kniha 7.9. seznámení se, sylabus předmětu, konverzační aktivity 12.9. úvod do tématu Disabilities, slovní zásoba, aktivita na procvičení slovní zásoby, konverzační hra 14.9. YES, NO question - teorie, Kahoot, cvičení 21.9. warm up - hra Who am I?, poslech a náscvik výslovnosti článku Types of Disabilities, cvičení z lekce 34 - Oxford Practise Grammar, aktivita na Yes, No questions, začátek filmu What eats Gilbert Grape 26.9. dokončení filmu What Eats Gilber Grapes a diskuse o něm v souvislosti s tématem Disabilities 10.10. prezentace studentky s následnou diskuzí, Assistive Technologies, WH- QUESTIONS 12.10. prezentace dvou studentek s následnou diskuzí, SUBJECT QUESTIONS 17.10. pololetní test 7.11. - prezentace studenta s následnou diskuzí, kontrola testu, opakování otázek, sledování zfilmované povídky Roalda Dahla 9.11. prezentace studentek s následnou diskuzí, procvičování otázek 16.11. prezentace studenta s diskusí, konverzační aktivita,, domestic violence 21.11. prezentace studentů s následnou diskuzí, like jako sloveso a předložka - teorie a cvičení 23.11. prezentace studentky s následnou diskuzí, like jako sloveso a předložka - rozšíření teorie a cvičení 5.12. prezentace dvou studentek s následnou diskuzí, like jako sloveso a předložka - cvičení, práce s textem o člověku s postižením - procvičování shrnutí textu 7.12. prezentace studentky s diskuzí, práce s odborným textem - reading, listening, simultánní čtení, překlad, procvičování otázek s LIKE 7.12 procvičování otázek s LIKE, kontrola domácího úkolu, práce s videem DOS AND DON´TS ABOUT DISABILITIES 19.12. procvičování otázek s LIKE, poslech a překlad koledy, sledování filmu o vánocích - práce s filmem - writing, speaking 21.12. December test, prezentace studentky s diskuzí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.