T122 Úvod do teologie a Bible

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2024
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T122/D: St 12:00–13:30 5, kromě St 21. 2., kromě Po 26. 2. až Pá 1. 3., kromě St 27. 3. až Út 2. 4., kromě Po 8. 4. až Pá 12. 4., kromě St 1. 5., kromě St 8. 5., kromě Po 13. 5. až Pá 17. 5., L. Heryán, P. Jandejsek
T122/K: So 6. 4. 14:15–17:30 aula, Út 30. 4. 17:00–20:15 elearning, L. Heryán, P. Jandejsek
Předpoklady
( T121 Úvod do křesťanství ) || FORMA ( K )
Absolvování Úvodu do křesťanství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit teologii jako disciplínu hledající odpovědi na otázky po člověku a Bohu. Na základě předložených témat jsou studenti pozváni k samostatnému teologickému přemýšlení. Předmět Úvod do teologie a Bible je vstupním teologickým předmětem a předpokladem pro další studium teologie. Jádrem je uvedení do křesťanské teologie jako reflexe Božího zjevení a křesťanské víry. Studenti se v předmětu mimo jiné seznámí s prameny teologického poznání, charakterem teologického jazyka a metodami v teologii. Obsahem biblické části kurzu je obecné uvedení do biblické literatury a do otázek s touto literaturou souvisejících. Cílem je seznámit studenty s tím, jaké texty v Bibli jsou, kdy a jak vznikaly, a jak se dnes v používají v křesťanských církvích.
Osnova
 • Témata teologické části:
 • 1. Jak mluvit o Bohu?
 • 2. Zjevení a víra
 • 3. Písmo a tradice
 • 4. Židovské kořeny křesťanství
 • 5. Křesťanství mezi jinými náboženstvími
 • Témata biblické části:
 • 1. Tradice Božího slova a vznik biblických knih
 • 2. Dějiny textu Písma
 • 3. Kánon Písma
 • 4. Inspirace Písma
 • 5. Pravdivost Písma
 • 6. Výklad Písma
Metody hodnocení
Ústní zkouška z obou částí (teologie, Bible).
Informace učitele
Třídní kniha

Denní studium
7.2.2024 uvedení do předmětu

14.2.2024 výuka odpadla kvůli havárii vody

21.2.2024 tematický den

28.2.2024 praxe

6.3.2024 formace textu SZ

13.3.2024 formace textu NZ


Dálkové studium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2024/T122