X1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Mgr. Martina Anderová (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Najbrtová (přednášející)
Mgr. Vojtěch Sivek, SDB (přednášející)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Čížková
Katedra odborných praxí - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
X1091/DA: Po 18. 9. 10:15–11:45 4, Po 25. 9. 10:15–11:45 4, Po 9. 10. 10:15–11:45 4, Po 30. 10. 10:15–11:45 4, Po 13. 11. 10:15–11:45 4, Po 27. 11. 10:15–11:45 4, Po 11. 12. 10:15–11:45 4, T. Najbrtová
X1091/DB: Po 18. 9. 10:15–11:45 6, Po 25. 9. 10:15–11:45 6, Po 9. 10. 10:15–11:45 6, Po 30. 10. 10:15–11:45 6, Po 13. 11. 10:15–11:45 6, Po 27. 11. 10:15–11:45 6, Po 11. 12. 10:15–11:45 6, V. Sivek
X1091/DC: Po 18. 9. 10:15–11:45 7, Po 2. 10. 10:15–11:45 7, Po 9. 10. 10:15–11:45 7, Po 30. 10. 10:15–11:45 7, Po 13. 11. 10:15–11:45 7, Po 27. 11. 10:15–11:45 7, Po 11. 12. 10:15–11:45 7, M. Ortová
X1091/DD: Po 18. 9. 10:15–11:45 3, Po 25. 9. 10:15–11:45 5, Po 9. 10. 10:15–11:45 5, Po 30. 10. 10:15–11:45 5, Po 13. 11. 10:15–11:45 5, Po 27. 11. 10:15–11:45 5, Po 11. 12. 10:15–11:45 5, D. Urban
X1091/DETF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Sivek
X1091/KE: Út 3. 10. 17:00–20:15 1, Út 12. 12. 17:00–20:15 1, A. Křišťan
X1091/KF: Út 3. 10. 17:00–20:15 aula, Út 12. 12. 17:00–20:15 aula, M. Ortová
X1091/KG: Út 3. 10. 17:00–20:15 2, Út 12. 12. 17:00–20:15 2, M. Anderová
X1091/KH: Út 3. 10. 17:00–20:15 4, Út 12. 12. 17:00–20:15 4, V. Sivek
X1091/KI: Út 3. 10. 17:00–20:15 6, Út 12. 12. 17:00–20:15 6, I. Čihánková
Předpoklady
NOW ( X1101 OPI I. )
Korekvizita : Odborná praxe bloková informativní I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Praxe na Jaboku, organizační pokyny, rozdělení do skupin; Téma: Dosud absolvované praxe a další zkušenosti související s oborem, základy reflexe a sebereflexe; pravidla skupiny, seznámení se ve skupině. Téma: Význam praxe, role praktikanta, hranice této role; seznámení se s dokumetnací k praxi (IPP, zpráva, hodnocení) Téma: Mateřské školy, NZDM - cíle a obsah praxe Téma: IPP, příprava na konkrétní praxi, představení konkrétního pracoviště Téma: reflexe praxe, sebereflexe - vyhodnocení vlastní činnosti Téma: Úmluva o právech dítěte;
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002. 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Výuka probíhá v malých skupinách, důraz je kladen na aktivitu studentů. Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Informace učitele
Třídní kniha - denní studium, skupina DA: 18.9. Téma: Praxe na Jaboku, organizační pokyny, rozdělení do skupin; 25.9. Téma: Dosud absolvované praxe a další zkušenosti související s oborem, základy reflexe a sebereflexe; pravidla skupiny, vzájemné se představení. 9.10. Téma: Význam praxe, role praktikanta, hranice této role; seznámení se s dokumetnací k praxi (IPP, zpráva, hodnocení) 30.10. Téma: Mateřské školy, NZDM - cíle a obsah praxe 13.11. Téma: IPP, příprava na konkrétní praxi, představení konkrétního pracoviště 27.11. Téma: reflexe praxe, sebereflexe - vyhodnocení vlastní činnosti 11.12. Téma: Úmluva o právech dítěte;
Třídní kniha - denní studium, skupina DB: 18.9. Téma: Praxe na Jaboku, organizační pokyny, rozdělení do skupin; 25.9. Téma: Dosud absolvované praxe a další zkušenosti související s oborem, základy reflexe a sebereflexe; pravidla skupiny, vzájemné se představení. 9.10. Téma: Význam praxe, role praktikanta, hranice této role; seznámení se s dokumetnací k praxi (IPP, zpráva, hodnocení) 30.10. Téma: Mateřské školy, NZDM - cíle a obsah praxe 13.11. Téma: IPP, příprava na konkrétní praxi, představení konkrétního pracoviště 27.11. Téma: reflexe praxe, sebereflexe - vyhodnocení vlastní činnosti 11.12. Téma: Úmluva o právech dítěte;


Třídní kniha - denní studium, skupina DC:
18.9. Téma: Praxe na Jaboku, organizační pokyny, rozdělení do skupin; 25.9. Téma: Dosud absolvované praxe a další zkušenosti související s oborem, základy reflexe a sebereflexe; pravidla skupiny, vzájemné se představení. 9.10. Téma: Význam praxe, role praktikanta, hranice této role; seznámení se s dokumetnací k praxi (IPP, zpráva, hodnocení) 30.10. Téma: Mateřské školy, NZDM - cíle a obsah praxe 13.11. Téma: IPP, příprava na konkrétní praxi, představení konkrétního pracoviště 27.11. Téma: reflexe praxe, sebereflexe - vyhodnocení vlastní činnosti 11.12. Téma: Úmluva o právech dítěte;


Třídní kniha - denní studium, skupina DD: 18.9. Téma: Praxe na Jaboku, organizační pokyny, rozdělení do skupin; 25.9. Téma: Dosud absolvované praxe a další zkušenosti související s oborem, základy reflexe a sebereflexe; pravidla skupiny, vzájemné se představení. 9.10. Téma: Význam praxe, role praktikanta, hranice této role; seznámení se s dokumetnací k praxi (IPP, zpráva, hodnocení) 30.10. Téma: Mateřské školy, NZDM - cíle a obsah praxe 13.11. Téma: IPP, příprava na konkrétní praxi, představení konkrétního pracoviště 27.11. Téma: reflexe praxe, sebereflexe - vyhodnocení vlastní činnosti 11.12. Téma: Úmluva o právech dítěte; _____________________________________________________


Třídní kniha - kombinované studium, skupina KD:


Třídní kniha - kombinované studium, skupina KE: 11.10. úvod do předmětu, seznámení s podmínkami zápočtu, představení systému praxí, dokumenty 29.11. nácvik cílů IPP, konzultace žádostí o uznání mrtvých praxí, reflexe živé praxe


Třídní kniha - kombinované studium, skupina KF:


Třídní kniha - kombinované studium, skupina KG:
11. 10. 2022 - seznámení se systémem praxí, profesní zkušenosti studentů
29. 11. 2022 - reflexe praxí z mezidobí, organizace pastoračních praxí, práce s dokumenty praxe

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/X1091