T223 Etika pro pomáhající profese

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2024
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T223/D: Út 13:45–15:15 3, kromě Po 26. 2. až Pá 1. 3., kromě Po 18. 3. až Pá 22. 3., kromě St 27. 3. až Út 2. 4., kromě Po 8. 4. až Pá 12. 4., kromě Po 13. 5. až Pá 17. 5., O. Fischer
T223/K: So 6. 4. 10:00–13:15 5, Út 16. 4. 17:00–20:15 elearning, Út 14. 5. 17:00–20:15 5, O. Fischer
Předpoklady
T123 Úvod do filozofie pro pomáhající profese
Základní všeobecné znalosti ze společenských věd, etiky a filosofie. Minimální zkušenost s filosofickým uvažováním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu Je poskytnout základní znalosti a dovednosti v oblasti etiky potřebné pro profesi sociální práce s přesahy do oblasti pastorační. Smyslem kurzu je poukázat na naše uvažování o profesním i běžném jednání s vědomím etických hodnot a typických způsobů etického uvažování. Do tohoto uvažování vnést i étos sociální práce sociální práce, výchovy a pastorace. Charakteristika předmětu Přednášky mají informativní charakter. Je třeba informace domýšlet do praktických souvislostí na základě samostatně studovaných textů.
Osnova
  • Klíčová témata předmětu Etika pro sociální práci • Co je etika • Vybraná slova - pojmy z etiky („fundamentální“ etika) • Zdroje mravního vědění: z pohledu různých oborů  Psychologie (psychologie mravního vývoje)  Legislativa (etika a právo)  Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)  Medicína (medicínská etika)  Náboženství (náboženská etika)  Filosofie (základy a povaha mravního vědění)  … ale i např. Sociální práce – viz níže! • Etické teorie (normativní etika, …) • Etika a hodnoty • Profese obecně, profesní etika a etické kodexy • Etika sociální práce (vybrané principy étosu soc.práce) • Způsoby řešení etických dilemat v soc. práci – souhrn a opakování
Výukové metody
Přednáška. Samostatné písemné práce.
Metody hodnocení
Zakončení kurzu: viz přesné informace v sylabu kurzu ve složce studijní materiály na ISu - organizační pokyny
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2024/T223