X309 Odborná praxe bloková specializační

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Najbrtová (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tereza Najbrtová
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
X309/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Čížková, A. Křišťan, T. Najbrtová, M. Ortová, D. Urban
X309/K: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Čížková, A. Křišťan, T. Najbrtová, M. Ortová, D. Urban
Předpoklady
NOW ( X3121 Supervize pro sociální pracovníky, speciální pedagogy I )
Korekvizita: S312 Supervize odborné praxe blokové specializační
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti a dovednosti v individuálně zvolené oblasti v rámci sociálních a pastoračních služeb nebo školských zařízení
Výukové metody
Studenti absolvují odbornou praxi v rozsahu minimálně 120 hodin na pracovišti, které si sami zvolí po konzultaci s koordinátorem praxí, který pracoviště schvaluje.
Metody hodnocení
Student: Včas předá koordinátorovi praxí žádost o smlouvu na praxi
Vypracuje individuální plán praxe, konzultuje jej s učitelem své supervizní skupiny a lektorem praxe (na pracovišti).
Zpracuje zprávu z praxe, kde zhodnotí své cíle, popíše příklady dobré praxe, zreflektuje své působení na pracovišti.
Získá potvrzení o absolvování praxe, případně hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/X309