T225 Biblistika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Katedra filosofie a teologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T225/D: St 10:15–11:45 1, kromě Po 5. 10. až Pá 9. 10., kromě Po 26. 10. až Pá 6. 11., kromě Po 30. 11. až Pá 4. 12., kromě St 23. 12. až Ne 3. 1., L. Heryán
T225/K: Út 22. 9. 17:00–18:30 3, Út 29. 9. 17:00–18:30 elearning, Út 13. 10. 17:00–20:15 elearning, Út 20. 10. 17:00–20:15 elearning, L. Heryán
Předpoklady
T122 Úvod do teologie a Bible && T121 Úvod do křesťanství
Absolvování předmětu Úvod do křesťanství (ZS 1.ročníku) a Úvod do teologie a bible (LS 1.ročníku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit základní biblická témata budoucím sociálním pracovníkům způsobem, který ukáže jak na biblické kořeny sociální práce, tak na křesťanské kořeny Evropy jako východiska pro multikulturní smýšlení v dnešním globalizovaném světě. Kurz chce přispět k utváření otevřené a dialogické mentality studentů.
Osnova
  • Část první: Starý zákon 1. Kořeny euroatlantické civilizace jsou kořeny biblické. Počátky světa a lidstva 2. Odkud se vzalo zlo a jeho následky 3. Abraham, smlouva, začátek příběhu Bible 4. Mojžíš, exodus a Desatero 5. Králové David a Šalomoun 6. Jaký je vlastně Bůh Starého zákona? Část druhá: Nový zákon 7. Evangelium podle Marka 8. Evangelium podle Matouše 9. Evangelium podle Lukáše 10. Evangelium podle Jana 11. Život a dílo apoštola Pavla
Literatura
  • KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. info
  • RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury : Das alte Testament : eine Einführung (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 375 s. ISBN 80-7021-190-3. info
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4. info
  • PORSCH, Felix. Mnoho hlasů - jedna víra. Praha: Zvon, 1993. 250 s. ISBN 80-7113-077-X. info
Metody hodnocení
1) povinná četba jedné z knih v seznamu literatury uvedeném v dokumentech ke studiu (po konzultaci s vyučujícím je možno přečíst i jinou odbornou biblickou knihu) 2) ústní zkouška z probrané látky; jejím předmětem bude rovněž otázka na přečtenou knihu (viz bod 1)
Informace učitele
Třídní kniha denní studium: 2.9.2020 úvodní hodina, požadavky, struktura předmětu 9.9.2000 seznamovací kurz, hodina odpadla 16.9.2000 Lekce 1, kořeny euroatlantické civilizace, Gn 1 a Gn 2 23.9.2020 Lekce 2, První hřích, původ zla ve svěrě, Gn 3 30.9.2020 Lekce 3, Abraham 7.10.2020 praxe 14.10.2020 Lekce 4, Mojžíš 21.10.2020 Lekce 5, David a Šalomoun 11.11.2020 Lekce 6, Jaký je vlastně Bůh Starého zákona 18.11.2020 Lekce 7, Úvod do evangelií, Markovo evangelium 25.11.2020 Lekce 8, Matoušovo evangelium 2.12.2020 praxe 9.12.2020 Lekce 9, Lukášovo evangelium 16.12.2020 Lekce 10, Janovo evangelium, Lekce 11, Apoštol Pavel
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2020/T225