T225 Biblistika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T225/D: St 14:30–16:00 1, kromě Po 2. 10. až Pá 6. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě Po 25. 12. až Pá 29. 12., L. Heryán
T225/K: Út 3. 10. 17:00–20:15 5, Út 24. 10. 18:45–20:15 5, Út 7. 11. 17:00–18:30 elearning, L. Heryán
Předpoklady
T122 Úvod do teologie a Bible && T121 Úvod do křesťanství
Absolvování předmětu Úvod do křesťanství (ZS 1.ročníku) a Úvod do teologie a bible (LS 1.ročníku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit základní biblická témata budoucím sociálním pracovníkům způsobem, který ukáže jak na biblické kořeny sociální práce, tak na křesťanské kořeny Evropy jako východiska pro multikulturní smýšlení v dnešním globalizovaném světě. Kurz chce přispět k utváření otevřené a dialogické mentality studentů.
Osnova
  • Část první: Starý zákon 1. Kořeny euroatlantické civilizace jsou kořeny biblické. Počátky světa a lidstva 2. Odkud se vzalo zlo a jeho následky 3. Abraham, smlouva, začátek příběhu Bible 4. Mojžíš, exodus a Desatero 5. Králové David a Šalomoun 6. Jaký je vlastně Bůh Starého zákona? Část druhá: Nový zákon 7. Evangelium podle Marka 8. Evangelium podle Matouše 9. Evangelium podle Lukáše 10. Evangelium podle Jana 11. Život a dílo apoštola Pavla
Literatura
  • KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. info
  • RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury : Das alte Testament : eine Einführung (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996, 375 s. ISBN 80-7021-190-3. info
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4. info
  • PORSCH, Felix. Mnoho hlasů - jedna víra. Praha: Zvon, 1993, 250 s. ISBN 80-7113-077-X. info
Metody hodnocení
1) povinná četba jedné z knih v seznamu literatury uvedeném v dokumentech ke studiu (po konzultaci s vyučujícím je možno přečíst i jinou odbornou biblickou knihu) 2) ústní zkouška z probrané látky; jejím předmětem bude rovněž otázka na přečtenou knihu (viz bod 1)
Informace učitele
Třídní kniha Denní studium

6.9. Úvodní hodina

13.9. seznamovací kurz

20.9. iniciace

27.9. Počátky euroatlantické civilizace, Gn1-2

11:10: Hřích Gn3

18.10. Abraham

1.11. Exodus, Desatero

8.11. Praxe 15.11. David, Šalomoun, Bůh SZ

22.11. Úvod do evangelií

29.11. Markovo evangelium

6.12. Praxe

13.12. Matoušovo a Lukášovo evangelium

20.12. Janovo evanglium a Apoštol Pavel

3.1. Zkouška

Třídní kniha Kombinované studium

3.10. Úvodní informace, Gn1 a Gn2

24.10. Gn3

7.11. Konzultace

5.12. Souhrn učiva skrz otázky ke zkoušce

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/T225