T225 Biblistika I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Rozvrh
St 14:35–16:15 5, kromě Po 24. 10. až Čt 27. 10., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1.
Předpoklady
T122 Úvod do teologie a Bible
absolvování předmětu Úvod do křesťanství (ZS 1.ročníku) a Úvod do teologie a bible (LS. 1.ročníku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V první polovině semestru probereme Starý zákon, jeho kulturně-historický kontext a obsah; jednotlivé fáze starozákonního příběhu Boha s lidmi; ukázky textů vybraných knih. Ve druhé polovině se budeme věnovat Novému zákonu s hlavním zaměřením na evangelia, jejich obsah a teologii; zmíníme se rovněž o hlavních tématech apoštola Pavla a knihy Zjevení.
Osnova
  • 1. Pradějiny (2 zprávy o stvoření, první hřích a jeho rozšíření) 2. Doba patriarchů, egyptské otroctví a exodus (Abraham, Josef, Mojžíš) 3. Smlouva a obsazení Kanaánu 4. Saul, David, Šalomoun 5. Babylonské vyhnanství a návrat 6. Makabejské povstání a období po něm 7. Vznik evangelií a synoptická otázka 8. Markovo evangelium 9. Matoušovo evangelium 10. Lukášovo evangelium 11. Janovo evangelium 12. Pavel a jeho listy, Zjevení
Literatura
  • KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. info
  • RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury : Das alte Testament : eine Einführung (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 375 s. ISBN 80-7021-190-3. info
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4. info
  • PORSCH, Felix. Mnoho hlasů - jedna víra. Praha: Zvon, 1993. 250 s. ISBN 80-7113-077-X. info
Metody hodnocení
1) 3 stránková esej na starozákonní nebo novozákonní téma, aktualizované na dnešní dobu a souvisící se sociální prací, datum odevzdání 6.1.2012; 2) povinná četba jedné z knih v seznamu literatury uvedeném v dokumentech ke studiu 3) ústní zkouška z probrané látky; jejím předmětem bude rovněž otázka na přečtenou knihu (viz bod 2)
Informace učitele
Výuka bude zahájena 7.9.; výuka 14.9.odpadá.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.