T225 Biblistika I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2016
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Rozvrh
St 10:15–11:45 6, kromě Po 10. 10. až Pá 14. 10., kromě Po 24. 10. až Pá 28. 10., kromě Po 7. 11. až Pá 11. 11., kromě Po 5. 12. až Pá 9. 12., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1.
Předpoklady
T122 Úvod do teologie a Bible && T121 Úvod do křesťanství
absolvování předmětu Úvod do křesťanství (ZS 1.ročníku) a Úvod do teologie a bible (LS. 1.ročníku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V první polovině semestru probereme Starý zákon, jeho kulturně-historický kontext a obsah; jednotlivé fáze starozákonního příběhu Boha s lidmi; ukázky textů vybraných knih. Ve druhé polovině se budeme věnovat Novému zákonu s hlavním zaměřením na evangelia, jejich obsah a teologii; zmíníme se rovněž o hlavních tématech apoštola Pavla a knihy Zjevení.
Osnova
  • 1. Pradějiny (2 zprávy o stvoření, první hřích a jeho rozšíření) 2. Doba patriarchů, egyptské otroctví a exodus (Abraham, Josef, Mojžíš) 3. Smlouva a obsazení Kanaánu 4. Saul, David, Šalomoun 5. Babylonské vyhnanství a návrat 6. Makabejské povstání a období po něm 7. Vznik evangelií a synoptická otázka 8. Markovo evangelium 9. Matoušovo evangelium 10. Lukášovo evangelium 11. Janovo evangelium 12. Pavel a jeho listy, Zjevení
Literatura
  • KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. info
  • RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury : Das alte Testament : eine Einführung (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 375 s. ISBN 80-7021-190-3. info
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4. info
  • PORSCH, Felix. Mnoho hlasů - jedna víra. Praha: Zvon, 1993. 250 s. ISBN 80-7113-077-X. info
Metody hodnocení
1) povinná četba jedné z knih v seznamu literatury uvedeném v dokumentech ke studiu (po konzultaci s vyučujícím je možno přečíst i jinou odbornou biblickou knihu) 2) ústní zkouška z probrané látky; jejím předmětem bude rovněž otázka na přečtenou knihu (viz bod 2)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.