T225 Biblistika I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Rozvrh
St 14:35–16:05 5
Předpoklady
absolvování předmětu Úvod do křesťanství (ZS 1.ročníku) a Úvod do teologie a bible (LS. 1.ročníku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V první polovině semestru probereme Starý zákon, jeho kulturně-historický kontext a obsah; jednotlivé fáze starozákonního příběhu Boha s lidmi; ukázky textů vybraných knih. Ve druhé polovině se budeme věnovat Novému zákonu s hlavním zaměřením na evangelia, jejich obsah a teologii; zmíníme se rovněž o hlavních tématech apoštola Pavla a knihy Zjevení.
Osnova
  • Starý zákon: 1. Počátky světa a lidstva 2. Bůh a jeho lid 3. Povolání Izraele trvá Nový zákon: 1. Teoretický úvod do evangelií 2. Evangelium podle Marka, Matouše, Lukáše a Jana 3. Pavlovská literatura a Zjevení
Literatura
  • KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. info
  • RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury : Das alte Testament : eine Einführung (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 375 s. ISBN 80-7021-190-3. info
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4. info
  • PORSCH, Felix. Mnoho hlasů - jedna víra. Praha: Zvon, 1993. 250 s. ISBN 80-7113-077-X. info
Metody hodnocení
1) 3 stránková esej na starozákonní nebo novozákonní téma, aktualizované na dnešní dobu a souvisící se sociální prací, datum odevzdání 7.1.2011; 2) povinná četba jedné z knih v seznamu literatury uvedeném v dokumentech ke studiu 3) ústní zkouška z probrané látky; jejím předmětem bude rovněž otázka na přečtenou knihu (viz bod 2)
Informace učitele
Výuka bude zahájena 8.9.; výuka 15.9.odpadá. Seznam přednášek: 8.9. Úvod; Prehistorie Gn 1-11 22.9. Bůh a jeho lid I (Patriarchové a Exodus) 29.9. Bůh a jeho lid II (Sociální řád Izrale, osidlování Kanaánu) 6.10. Bůh a jeho lid III (David a Šalomoun) 20.10. Bůh a jeho lid IV (Proroci, exil a návrat) 3.11. Úvod do evangelií; Evangelium podle Marka 24.11. Evangelium podle Matouše 8.12. Evangelium podle Lukáše 15.12. Evangelium podle Jana 22.12. Apoštol Pavel 5.1. Kniha Zjevení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.