T225 Biblistika I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2009
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer
Rozvrh
St 14:35–16:15 5
Předpoklady
absolvování předmětu Úvod do křesťanství (ZS 1.ročníku) a Úvod do teologie a bible (LS. 1.ročníku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V první polovině semestru probereme Starý zákon, jeho kulturně-historický kontext a obsah; jednotlivé fáze starozákonního příběhu Boha s lidmi; ukázky textů vybraných knih. Ve druhé polovině se budeme věnovat Novému zákonu s hlavním zaměřením na evangelia, jejich obsah a teologii; zmíníme se rovněž o hlavních tématech apoštola Pavla a knihy Zjevení.
Osnova
  • Starý zákon: 1. Počátky světa a lidstva 2. Bůh a jeho lid 3. Povolání Izraele trvá Nový zákon: 1. Teoretický úvod do evangelií 2. Evangelium podle Marka, Matouše, Lukáše a Jana 3. Pavlovská literatura a Zjevení
Literatura
  • KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. info
  • RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury : Das alte Testament : eine Einführung (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 375 s. ISBN 80-7021-190-3. info
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4. info
  • PORSCH, Felix. Mnoho hlasů - jedna víra. Praha: Zvon, 1993. 250 s. ISBN 80-7113-077-X. info
Metody hodnocení
1) 3 stránková esej na starozákonní nebo novozákonní téma, aktualizované na dnešní dobu a souvisící se sociální prací, datum odevzdání 8.1.2010; 2) povinná četba jedné z knih v seznamu literatury uvedeném v dokumentech ke studiu 3) ústní zkouška z probrané látky; jejím předmětem bude rovněž otázka na přečtenou knihu (viz bod 2)
Informace učitele
Výuka bude zahájena 9.9.; výuka 16.9. a 7.10. odpadá. Seznam přednášek: 9.9. Úvod; Prehistorie Gn 1-11 23.9. Bůh a jeho lid I (Patriarchové a Exodus) 14.10. Bůh a jeho lid II (Sociální řád Izrale, osidlování Kanaánu) 4.11. Bůh a jeho lid III (David a Šalomoun) 11.11. Bůh a jeho lid IV (Proroci, exil a návrat) 25.11. Úvod do evangelií; Evangelium podle Marka 2.12. Evangelium podle Matouše 9.12. Evangelium podle Lukáše 16.12. Evangelium podle Jana 6.1. Apoštol Pavel; kniha Zjevení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.