T227 Systematická teologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2024
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T227/D: Po 12:00–13:30 3, kromě Po 26. 2. až Pá 1. 3., kromě Po 18. 3. až Pá 22. 3., kromě St 27. 3. až Út 2. 4., kromě Po 8. 4. až Pá 12. 4., kromě Po 13. 5. až Pá 17. 5., P. Jandejsek
T227/K: Út 13. 2. 17:00–18:30 5, Út 5. 3. 17:00–20:15 5, Út 26. 3. 17:00–18:30 5, Út 23. 4. 17:00–20:15 elearning, P. Jandejsek
Předpoklady
( T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům prostřednictvím vybraných kapitol systematické teologie křesťanskou tradici víry v Boha v ekumenické perspektivě, seznámit je s klíčovými pojmy předmětu a vést je k informovanému a kritickému promýšlení vztahu této tradice k jejich osobní a profesní zkušeností.
Osnova
  • Témata:
  • 1) Metodologie
  • 2) Teologická gramatika
  • 3) Člověk ve vztazích
  • 4) Odcizení a krize
  • 5) Osvobození a naplnění
  • 6) Završení: téma naděje
Výukové metody
Povinná literatura:

Povinná literatura: Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001 (nebo starší vydání), 3. díl Syn člověka, v tomto vydání s. 73-175.

Základní teologické pojmy čerpejte z níže uvedených publikací:

Brown, R.E., 1998, Ježíš v pohledu Nového Zákona. Úvod do Christologie. Praha: Vyšehrad.
Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: MCM, 1994.
Jandejsek, P., "A Ježíš prospíval v moudrosti": Rozprava o pneumatologické christologii. In: Širka, Z. Š., Domov jako most. Festschschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Jihlava: Mlýn pro ETF UK, 2016. s. 37-52. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016).
Kasper, W., 1971, Dogma pod Božím slovem. Praha: ÚCN.
Losský, V., 1994, Dogmatická teologie, Olomouc, Pravoslavné nakladatelství.
Molnár, A., 1982, Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
Moltmann, J., 1999, Bůh ve stvoření. Ekologická nauka o stvoření. CDK, Vyšehrad.
Müller, G.L, 2010, Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Nicolas, Jean-Hervé, 2003, Syntéza dogmatické teologie. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2005, Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2002, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP.
Rahner, K.-Vorgrimler, H., Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.
Ratzinger, J., 2004, Eschatologie. Smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal.
Sobrino, J., Zlidštit nemocnou civilizaci. Getsemany 207/2009 (online).
Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999, České Budějovice: Teologická fakulta JU.
Špidlík, T., 2000, My v Trojici. Velehrad: Refugium.
Zvěřina, J., 2003, 1994, Teologie agapé I,II. Praha: Vyšehrad.
Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování:

1. Průběžná příprava na výuku (četba textů).
2. Vytvoření dvou příspěvků, které buď představíte ve výuce u příslušného tématu nebo je nahrajete do diskusního fóra na Isu. Každý příspěvek v rozsahu 200 slov. Příspěvky ke dvěma různým probíraným okruhům. Zadání je v jednotlivých diskusních fórech.
3. Závěrečná zkouška, při které předvedete základní orientaci v teologických pojmech a schopnost vztáhnout je ke studijním specializacím. Každý si ke zkoušce přečte zadanou pasáž z knihy Zvěstování víry (Holandský katechismus).
Informace učitele
Třídní kniha

Prezenční studium:

5. 2. 2024 Úvod do předmětu, popis témat, požadavky na ukončení
12. 2. 2024 Teologická gramatika
19. 2. 2024 Ježíšovo evangelium
4. 3. 2024 Stvoření, člověk, vztahy - teologická perspektiva
11. 3. 2024 Stvoření, člověk, vztahy - přemostění
25. 3. 2024 Hřích, krize, odcizení - teologická perspektiva
15. 4. 2024 Hřích, krize, odcizení - přemostění
22. 4. 2024 Spása, změna, osvobození - teologická perspektiva
29. 4. 2024 Spása, změna, osvobození - přemostění
6. 5. 2024 Eschatologie, naděje, naplnění - teologická perspektiva
20. 5. 2024 Eschatologie - přemostění


Kombinované studium

13. 2. 2024 Metodologický úvod, teologická gramatika
5. 3. 2024 Stvoření, hřích, spása, eschatologie - teologická perspektiva
26. 3. 2024 Stvoření, hřích, spása, eschatologie - přemostění
23. 4. 2024 Otázky studentů, témata ke zkoušce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2024/T227