T227 Systematická teologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 13:45–15:15 1, kromě Po 18. 2., kromě Ne 3. 3., kromě Po 4. 3., kromě Po 1. 4., kromě St 17. 4., kromě Po 13. 5.
Předpoklady
( T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům prostřednictvím vybraných kapitol systematické teologie křesťanskou tradici víry v Boha v ekumenické perspektivě, seznámit je s klíčovými pojmy předmětu a vést je k informovanému a kritickému promýšlení vztahu této tradice k jejich osobní a profesní zkušeností.
Osnova
  • Systematická teologie se věnuje teologické interpretaci některých obecně lidských témat, jako je naděje, naplnění, spása, milost, hřích, odcizení a osvobození. Absolvent předmětu bude alespoň dílčím způsobem schopen zohlednit teologickou interpretaci v odborné mezioborové rozpravě a zejména v praxi.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování:
Ústní zkouška
Informace učitele
Povinná literatura - na výběr jeden z těchto tří titulů:

Lochman, J. M., 1996, Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich.
Ratzinger, J., 1991, Úvod do křesťanství. Brno: Petrov.
Ware, K., 1996, Cestou orthodoxie. Praha: Síť.


Základní teologické pojmy čerpejte primárně z těchto publikací:

Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: MCM, 1994.
Fiorenza, F.S.-Galvin, J.P. (eds.), Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK, Praha: Vyšehrad, 1996-2000.
Pöhlmann, H.G., Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Nakladatelství Mlýn, 2002.
Rahner, K.-Vorgrimler, H., Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.


Doporučená literatura:

Brown, R.E., 1998, Ježíš v pohledu Nového Zákona. Úvod do Christologie. Praha: Vyšehrad.
Jandejsek, P., "A Ježíš prospíval v moudrosti": Rozprava o pneumatologické christologii. In: Širka, Z. Š., Domov jako most. Festschschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Jihlava: Mlýn pro ETF UK, 2016. s. 37-52. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016).
Kasper, W., 1971, Dogma pod Božím slovem. Praha: ÚCN.
Losský, V., 1994, Dogmatická teologie, Olomouc, Pravoslavné nakladatelství.
Molnár, A., 1982, Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
Moltmann, J., 1999, Bůh ve stvoření. Ekologická nauka o stvoření. CDK, Vyšehrad.
Müller, G.L, 2010, Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Nicolas, Jean-Hervé, 2003, Syntéza dogmatické teologie. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2005, Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2002, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP.
Ratzinger, J., 2004, Eschatologie. Smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal.
Sobrino, J., Zlidštit nemocnou civilizaci. Getsemany 207/2009 (online).
Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999, České Budějovice: Teologická fakulta JU.
Špidlík, T., 2000, My v Trojici. Velehrad: Refugium.
Zvěřina, J., 2003, 1994, Teologie agapé I,II. Praha: Vyšehrad.
Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.