T227 Systematická teologie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 12:00–13:30 6, kromě St 4. 4. až Út 10. 4.
Předpoklady
( T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem základního kurzu systematické teologie je osvojit si vybraná témata křesťanské teologické tradice v ekumenické perspektivě. Témata budeme studovat očima reality sociální práce a tuto realitu se budeme snažit uvést do vzájemné kritické souvztažnosti s teologií. Smyslem je jejich (naše) vzájemné obohacení. Upřednostňovaným typem teologie bude latinskoamerická teologie osvobození.
Osnova
 • Systematická teologie uvádí do hlavních témat křesťanské teologie, sledujíc zhruba Nicejsko-Cařihradské vyznání víry.
 • Obsah semestru:
 • 1. Metoda teologie pro sociální práci
 • 2. Sebesdílející se Bůh: Otec, Syna Ducha svatý
 • 3. Bůh stvořitel
 • 4. Ježíš Kristus
 • 5. Problém hříchu a zla
 • 6. Boží milost
 • 7. Křesťanské naděje
Literatura
  povinná literatura
 • Fiorenza. F.S.-Galvin. J.P. (eds.). 1996-2000. Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK. Praha: Vyšehrad.
 • Pöhlmann, H.G., 2002, Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Nakladatelství Mlýn.
  neurčeno
 • Lochman. J.M. 1996. Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich.
 • Molnár. A. 1982. Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
 • Ratzinger. J. 1991. Úvod do křesťanství. Brno: Petrov.
 • Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999. České Budějovice: Teologická fakulta JU.
 • Zvěřina. J. 2003. 1994. Teologie agapé I.II. Praha: Vyšehrad.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování:
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.