T227 Systematická teologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2022
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T227/D: Po 13:45–15:15 5, kromě Po 14. 2. až Pá 18. 2., kromě Po 14. 3. až Pá 25. 3., kromě St 13. 4. až Út 19. 4., kromě Po 25. 4. až Pá 29. 4., P. Jandejsek
T227/K: Út 8. 3. 17:00–18:30 aula, Út 22. 3. 18:45–20:15 aula, So 26. 3. 10:45–16:15 elearning, Út 26. 4. 17:00–18:30 aula, P. Jandejsek
Předpoklady
( T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům prostřednictvím vybraných kapitol systematické teologie křesťanskou tradici víry v Boha v ekumenické perspektivě, seznámit je s klíčovými pojmy předmětu a vést je k informovanému a kritickému promýšlení vztahu této tradice k jejich osobní a profesní zkušeností.
Osnova
  • Témata:
  • 1) Bůh (prolegomena)
  • 2) Současná krize
  • 3) Možnosti změny
  • 4) Kdo je tento Bůh, který zve ke změně?
  • 5) Ježíšovo evangelium
  • 6) Bohočlověk
  • 7) Kdo je člověk?
  • 8) Budoucnost lidí a celého stvoření
Výukové metody
Povinná literatura:

Povinná literatura: Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001 (nebo starší vydání), 3. díl Syn člověka, v tomto vydání s. 73-175.

Základní teologické pojmy čerpejte z níže uvedených publikací:

Brown, R.E., 1998, Ježíš v pohledu Nového Zákona. Úvod do Christologie. Praha: Vyšehrad.
Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: MCM, 1994.
Jandejsek, P., "A Ježíš prospíval v moudrosti": Rozprava o pneumatologické christologii. In: Širka, Z. Š., Domov jako most. Festschschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Jihlava: Mlýn pro ETF UK, 2016. s. 37-52. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016).
Kasper, W., 1971, Dogma pod Božím slovem. Praha: ÚCN.
Losský, V., 1994, Dogmatická teologie, Olomouc, Pravoslavné nakladatelství.
Molnár, A., 1982, Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
Moltmann, J., 1999, Bůh ve stvoření. Ekologická nauka o stvoření. CDK, Vyšehrad.
Müller, G.L, 2010, Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Nicolas, Jean-Hervé, 2003, Syntéza dogmatické teologie. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2005, Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2002, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP.
Rahner, K.-Vorgrimler, H., Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.
Ratzinger, J., 2004, Eschatologie. Smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal.
Sobrino, J., Zlidštit nemocnou civilizaci. Getsemany 207/2009 (online).
Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999, České Budějovice: Teologická fakulta JU.
Špidlík, T., 2000, My v Trojici. Velehrad: Refugium.
Zvěřina, J., 2003, 1994, Teologie agapé I,II. Praha: Vyšehrad.
Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování:
Ústní zkouška
Informace učitele
Třídní kniha

Prezenční studium:

31. 1. 2022 samostudium: Nicejsko-cařihradské vyznání; David Tracy: Budoucnost teologie
7. 2. 2022 Úvod do předmětu, vztah Boha a člověka
21. 2. 2022 Teologická perspektiva krize (téma hříchu)
28. 2. 2022 Možnosti změny (téma spásy)
7. 3. 2022 Bůh, který zve ke změně (trojiční teologie)
28. 3. 2022 Ježíšovo evangelium I
4. 4. 2022 Ježíšovo evangelium II
11. 4. 2022 Christologie Velikonoc
2. 5. 2022 Ježíšova osobnost
9. 5. 2022 Kdo je člověk (antropologie)
16. 5. 2022 Budoucnost stvoření (eschatologie)

Kombinované studium

8. 3. 2022 úvod do předmětu; vztah Boha a člověka; zadání úkolů v diskusním fóru
22. 3. 2022 diskuse nad příspěvky ve fóru; trojiční teologie a christologie; zadání úkolů v diskusním fóru
26. 3. 2022 e-learning; konzultace otázek ke zkoušce
26. 4. 2022 diskuse nad příspěvky ve fóru; antropologie a eschatologie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.