T227 Systematická teologie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2016
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 12:00–13:30 6, kromě So 6. 2. až So 13. 2., kromě Po 29. 2. až Pá 4. 3., kromě St 23. 3. až Út 29. 3., kromě Po 4. 4. až Pá 8. 4., kromě Po 25. 4. až Pá 29. 4.
Předpoklady
( T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům prostřednictvím vybraných kapitol systematické teologie křesťanskou tradici víry v Boha v ekumenické perspektivě, seznámit je s klíčovými pojmy předmětu a vést je k informovanému a kritickému promýšlení vztahu této tradice k jejich osobní a profesní zkušeností.
Osnova
  • Systematická teologie se věnuje teologické interpretaci některých obecně lidských témat, jako je naděje, naplnění, spása, milost, hřích, odcizení a osvobození. Absolvent předmětu bude alespoň dílčím způsobem schopen zohlednit teologickou interpretaci v odborné mezioborové rozpravě a zejména v praxi.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování:
Ústní zkouška
Informace učitele
Povinná literatura:
Hellwig, M., Eschatologie. In: Fiorenza, F.S.-Galvin, J.P. (eds.), Systematická teologie 3. Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK, Praha: Vyšehrad, 2000, s. 165-188 (kopie na ISu).
Jandejsek, P., Vztah univerzality a partikularity v christologii Jona Sobrina (2012), dostupné na ISu.
Lochman, J.M., Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich, 1996, kapitola „Stvořitele nebe i země“, s. 65-77 (kopie na ISu).
Sobrino, J., Zlidštit nemocnou civilizaci. Getsemany 207/2009 (odkaz na ISu).
Ware, K., Cestou orthodoxie. Praha: Síť, 1996, 2. kap., s. 29-46 (kopie na ISu).
Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001 (nebo starší vydání), 3. díl Syn člověka, v tomto vydání s. 73-175.


Základní teologické pojmy čerpejte primárně z těchto publikací: Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: MCM, 1994.
Fiorenza, F.S.-Galvin, J.P. (eds.), Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK, Praha: Vyšehrad, 1996-2000.
Pöhlmann, H.G., Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Nakladatelství Mlýn, 2002.
Rahner, K.-Vorgrimler, H., Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.


Doporučená literatura:
Balthasar, H. U., 1998, Pravda je symfonická. Praha: Vyšehrad, 1998.
Brown, R.E., 1998, Ježíš v pohledu Nového Zákona. Úvod do Christologie. Praha: Vyšehrad.
Karfíková, L., 1997, 2003, Studie z patristiky a scholastiky I., II. Praha: Oikoymenth.
Kasper, W., 1971, Dogma pod Božím slovem. Praha: ÚCN.
Lochman, J.M., 1996, Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich.
Losský, V., 1994, Dogmatická teologie, Olomouc, Pravoslavné nakladatelství.
Moltmann, J., 1999, Bůh ve stvoření. Brno: CDK, Praha: Vyšehrad.
Molnár, A., 1982, Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
Müller, G.L, 2010, Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Nicolas, Jean-Hervé, 2003, Syntéza dogmatické teologie. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2005, Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2002, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP.
Ratzinger, J., 2004, Eschatologie. Smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal.
Ratzinger, J., 1991, Úvod do křesťanství. Brno: Petrov.
Špidlík, T., 2000, My v Trojici. Velehrad: Refugium.
Tillich, P., 1968, Dějiny křesťanského myšlení. Samizdat, v elektronické podobě.
Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999, České Budějovice: Teologická fakulta JU.
Zvěřina, J., 2003, 1994, Teologie agapé I,II. Praha: Vyšehrad.


Další studijní texty k dispozici na ISu:
Boff, C., 1996, Methodology of the Theology of Liberation In Sobrino, J.-Ellacuria, I. (eds.), Systematic theology. Perspectives from Liberation Theology. London: SCM Press, 1. kapitola z této knihy. (dostupný též německý ekvivalent)
Bravo, C., Jesus of Nazareth, Christ the Liberator. Online. In Sobrino, J.-Ellacuria, I. (eds.), Systematic theology. Perspectives from Liberation Theology. London: SCM Press, 6. kapitola z této knihy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.