T227 Systematická teologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2021
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T227/D: Po 13:45–15:15 1, kromě Po 15. 2. až Pá 19. 2., kromě Po 15. 3. až Pá 26. 3., kromě St 31. 3. až Út 6. 4., kromě Po 19. 4. až Pá 23. 4., P. Jandejsek
T227/K: Út 2. 3. 18:45–20:15 3, Út 9. 3. 18:45–20:15 elearning, Út 16. 3. 17:00–18:30 3, So 27. 3. 13:00–16:15 elearning, Út 20. 4. 17:00–18:30 3, 17:00–18:30 3, P. Jandejsek
Předpoklady
( T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům prostřednictvím vybraných kapitol systematické teologie křesťanskou tradici víry v Boha v ekumenické perspektivě, seznámit je s klíčovými pojmy předmětu a vést je k informovanému a kritickému promýšlení vztahu této tradice k jejich osobní a profesní zkušeností.
Osnova
 • Témata:
 • 1) Ateismus a víra
 • 2) Život je dar i projekt
 • 3) Každý člověk je jedinečný, každá bytost je důležitá
 • 4) Vrátí se mi, když udělám něco zlého?
 • 5) Řídí nás osud, nebo naše svobodná vůle?
 • 6) Jak to bylo od začátku s Ježíšem?
 • 7) Jeden, nebo tři bohové?
 • 8) Proč Bůh umožňuje utrpení?
 • 9) Setkám se s těmi, co mi zemřeli?
 • 10) Jak poznat, jak být užitečný správně?
Výukové metody
Povinná literatura:

Povinná literatura: Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001 (nebo starší vydání), 3. díl Syn člověka, v tomto vydání s. 73-175.


Základní teologické pojmy čerpejte primárně z těchto publikací:

Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: MCM, 1994.
Rahner, K.-Vorgrimler, H., Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.


Doporučená literatura:

Brown, R.E., 1998, Ježíš v pohledu Nového Zákona. Úvod do Christologie. Praha: Vyšehrad.
Jandejsek, P., "A Ježíš prospíval v moudrosti": Rozprava o pneumatologické christologii. In: Širka, Z. Š., Domov jako most. Festschschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Jihlava: Mlýn pro ETF UK, 2016. s. 37-52. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016).
Kasper, W., 1971, Dogma pod Božím slovem. Praha: ÚCN.
Losský, V., 1994, Dogmatická teologie, Olomouc, Pravoslavné nakladatelství.
Molnár, A., 1982, Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
Moltmann, J., 1999, Bůh ve stvoření. Ekologická nauka o stvoření. CDK, Vyšehrad.
Müller, G.L, 2010, Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Nicolas, Jean-Hervé, 2003, Syntéza dogmatické teologie. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2005, Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2002, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP.
Ratzinger, J., 2004, Eschatologie. Smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal.
Sobrino, J., Zlidštit nemocnou civilizaci. Getsemany 207/2009 (online).
Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999, České Budějovice: Teologická fakulta JU.
Špidlík, T., 2000, My v Trojici. Velehrad: Refugium.
Zvěřina, J., 2003, 1994, Teologie agapé I,II. Praha: Vyšehrad.
Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování:
Ústní zkouška
Informace učitele
Třídní kniha

Prezenční studium
1. 2. 2021 videopřednáška "Co je křesťanská teologie?", diskusní fórum studentů
8. 2. 2021 Víra a ateismus
22. 2. 2021 Víra jako dar a projekt
1. 3. 2021 Stvoření
8. 3. 2021 Hřích a zlo
29. 3. 2021 Nauka o milosti
12. 4. 2021 Novozákonní christologie
26. 4. 2021 Trojiční Bůh
3. 5. 2021 Problém utrpení
10. 5. 2021 Eschatologie
17. 5. Teologické zdroje pro profesionální pomáhání
24. 5. 2021 Konzulatce ke zkoušceKombinované studium
2. 3. 2021 zahájení předmětu, provedení tématy semestru, podmínky zkoušky, zadání materiálů k samostudiu
9. 3. 2021 samostudium témat Víra a ateismus a Víra jako dar a projekt
16. 3. 2021 přednáška na témata Stvoření a Hřích
27. 3. 2021 samostudium témat Milost, Utrpení a Eschatologie
20. 4. 2021 přednáška na témata Ježíš Kristus a Trojice
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.