T227 Systematická teologie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2011
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 12:00–13:30 6
Předpoklady
( T225 Biblistika I. && T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům prostřednictvím vybraných kapitol systematické teologie křesťanskou tradici víry v trojjediného Boha v ekumenické perspektivě, seznámit s klíčovými pojmy předmětu a vést studenty k informovanému a kritickému promýšlení vztahu této tradice k jejich osobní a profesní zkušeností.
Osnova
  • Systematická teologie uvádí do hlavních témat křesťanské teologie, sledujíc zhruba Nicejsko-Cařihradské vyznání víry. Obsah semestru: 1. Teologie pro sociální pracovníky 2. Sebesdílející se Bůh (Trinitologie, christologie) 3. Stvoření (Kosmologie) 4. Problém hříchu a zla (Hamartiologie) 5. Zachraňující Bůh (Soteriologie) 6. Otázka naděje (Eschatologie)
Literatura
  • Fiorenza. F.S.-Galvin. J.P. (eds.). 1996-2000. Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK. Praha: Vyšehrad.
  • Lochman. J.M. 1996. Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich.
  • Molnár. A. 1982. Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
  • Ratzinger. J. 1991. Úvod do křesťanství. Brno: Petrov.
  • Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999. České Budějovice: Teologická fakulta JU.
  • Zvěřina. J. 2003. 1994. Teologie agapé I.II. Praha: Vyšehrad.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování: Písemná práce Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.