V1851 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/DA: St 10:15–11:45 6, kromě Po 11. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 25. 12. až Pá 29. 12., J. Zajícová
V1851/DB: St 13:45–15:15 6, kromě Po 11. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 25. 12. až Pá 29. 12., J. Zajícová
V1851/KC: So 14. 10. 9:00–12:15 aula, 13:00–14:30 elearning, J. Zajícová
V1851/KD: So 25. 11. 9:00–12:15 6, 13:00–14:30 elearning, J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat edukační a terapeutický vliv hudby a zvuků k aktivizaci a na podporu rozvoje osob některých cílových skupin sociální práce a pedagogiky, v prvním semestru především dětských skupin. Zabýváme se tím, jak mohou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební nástroje a projektivní poslech hudby přispívat k podpoře komunikace a sociálních dovedností, k rozvoji kognitivních schopností a emoční inteligence i k rozvoji motorických a pohybových schopností. Cílem je též naučit se práci v muzikoterapeutické skupině,to znamená postupům, pravidlům a možnostem jejího fungování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vést jednoduché muzikoterapeutické hry a aktivity, zaměřené na podporu rozvoje komunikace, sociálních dovedností, emoční inteligence, kognitivních funkcí a motorických dovedností dětí a klientů sociálních zařízení.
Osnova
 • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizační a interpretační aktivity,relaxace a imaginace při hudbě,zdroje a využití receptivní muzikoterapie, příprava muzikoterapeutického programu pro děti a klienty sociálních zařízení.
Literatura
  doporučená literatura
 • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
 • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a edukace. Praha: Grada, 2017, ISBN 978-80-247-4238-0
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
 • GERLICHOVÁ, Markéta. Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4581-7
 • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, aktivizující metody založené na participaci a kooperaci (práce ve skupině, práce ve dvojicích), simulace a hry, vlastní prezentace zadaných témat, sebereflektivní metody a metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj je vyžadována minimálně 70% aktivní a tvořivá účast na lekcích, respektování pravidel skupinové práce a splnění několika praktických zadání během semestru. Účast na lekcích semináře Metod muzikoterapie je povinná. V případě nemoci či jiného vážného důvodu se studenti omlouvají nejpozději v den konání lekce prostřednictvím emailu učitele: zajicova@jabok.cz
Navazující předměty
Informace učitele
První setkání denních studentů se koná ve středu 20. 9. v 10.15 nebo ve 13.45 hod v učebně č. 6. Třídní kniha denní studenti: 20. září: Úvod do muzikoterapie - definice, cíle, formy, metody, pravidla pro skupinovou práci. 27. 9. Dechová a hlasová cvičení, seznámení s hudebními nástroji a souhra. 4. 10. Dechová a hlasová cvičení, interpretace písní s pohybem, dynamické cvičení pozornosti. 11. 10. Dechová a hlasová cvičení, rytmická cvičení, lidové písně s pohybem, cvičení na vyjádření emocí. 18. 10. Dechová a hlasová cvičení, rytmická cvičení, MT zaměřená na děti - hudební pohádka. 1. 11. Dechová a hlasová cvičení, rytmická cvičení, MT zaměřená na děti - interpretace obrázků, improvizace. 15. 11. Dechová a hlasová cvičení, rytmická cvičení, Mt zaměřená na děti - improvizační hra na základě lidové písně. 22. 11. Dechová a hlasová cvičení, kompoziční cvičení zaměřené na děti, improvizační a relaxační cvičení. 29. 11. Rytmická cvičení, dechová cvičení, cvičení zaměřená na soustředění, sebevyjádření a empatii. 6. 12. nemoc 13. 12. Dechová a rytmická cvičení, aktivity na podporu komunikace, poslech s projektivním pohybem a imaginací. 20. 12. Podpůrná MT pro předškolní děti. 3. 1. Muzikoterapeutická cvičení zaměřená na seniory. Třídní kniha kombinovaní studenti: 14. října: Úvod do muzikoterapie - definice, cíle, formy, metody, pravidla pro skupinovou práci. Dechová cvičení, seznámení s hudebními nástroji, dynamická cvičení, skupinová práce s emocemi. Improvizační techniky a techniky poslechu. MT pro děti raného věku, pro děti školního věku, výběr odborného článku a jeho reflexe. 25. listopadu: Úvod do muzikoterapie - definice, cíle, formy, metody, pravidla pro skupinovou práci. Dechová cvičení, seznámení s hudebními nástroji, dynamická cvičení, skupinová práce s emocemi. Improvizační techniky a techniky poslechu. MT pro děti raného věku, pro děti školního věku, výběr odborného článku a jeho reflexe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/V1851