V1851 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2018
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/A: St 13:45–15:15 6, kromě Po 3. 9. až Pá 14. 9., kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě Po 5. 11. až Pá 9. 11., kromě So 22. 12. až St 2. 1., J. Zajícová
V1851/B: St 15:30–17:00 6, kromě Po 3. 9. až Pá 14. 9., kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě Po 5. 11. až Pá 9. 11., kromě So 22. 12. až St 2. 1., J. Zajícová
V1851/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zajícová, jen pro kombinované studium Jabok
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat edukační a terapeutický vliv hudby a zvuků k aktivizaci a na podporu rozvoje osob některých cílových skupin sociální práce a pedagogiky, v prvním semestru především dětských skupin. Zabýváme se tím, jak mohou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební nástroje a poslech hudby přispívat k sebepoznání a sebevyjádření osob různých cílových skupin, k jejich podpoře, k rozvoji jejich kognitivních schopností, emoční inteligence,sociokulturní orientace, ke zpracování silných emocí, k rozvoji komunikace a empatie i k rozvoji motorických a pohybových schopnosti. Cílem je též naučit se práci ve skupině, jejim pravidlům, zjistit v praxi, jaké jsou její možnosti a omezení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen připravit krátký edukativní muzikoterapieutický program pro rozvoj skupiny dětí, studentů, dospělých či seniorů, bude schopen takový program se zvoleným cílem vést a reflektovat.
Osnova
  • Vliv hudby na člověka, na jeho psychofyzický a sociální rozměr. Význam hudby v jednotlivých etapách života. Metody a formy muzikoterapie, předpoklady a pravidla práce v MT skupině. Techniky muzikoterapie pro rozvoj vnímání sama sebe, sebepoznání a sebevyjádření; techniky muzikoterapie pro rozvoj komunikace, empatie a spolupráce; techniky pro rozvoj představivosti a práce s emocemi. Význam rituálů pro utváření identity člověka a sociální skupiny. Utváření uceleného edukativního muzikoterapeutického programu a jeho vedení.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál. 254 s. ISBN 9788073672379. 2007. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál. 128 s. ISBN 8071789801. 2005. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál. 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. 2001. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál. 146 s. ISBN 80-7178-323-4. 1999. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria. 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. 1997. info
  • MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent. 214 s. : i. ISBN 80-7281-037-5. 2000. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, aktivizující metody založené na participaci a kooperaci (práce ve skupině,ve dvojici), simulace a hry, vlastní prezentace zadaných témat, sebereflektivní metody a metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj je vyžadována aktivní a tvořivá účast na lekcích, respektování pravidel práce ve skupině a splnění několika praktických zadání během semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.