V1851 Úvod do muzikoterapie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2010
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/A: Út 13:45–15:15 6, J. Zajícová
V1851/B: St 13:45–15:15 6, J. Zajícová
V1851/C: St 15:30–17:00 6, J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se zabývá souvislostmi mezi vnitřním světem člověka (jeho prožíváním, emocemi, představami) a hudbou v různých formách, které přináší současnost i historie. Výuka probíhá podle pravidel práce ve skupině. Prostřednictvím jednoduchých zadání a jejich reflektování se studenti učí využívat edukační a terapeutický vliv hudby pomocí různých technik, jakými jsou hudební hry, skupinové a individuální improvizace na jednoduché nástroje, progresivní relaxace,imaginace aj. V souvislosti s praxí prvního ročníku jsou součástí lekcí také ukázky a nácvik muzikoterapeutické práce s dětmi. Cílem semináře je naučit se využívat hudby k rozvoji a harmonizaci osobnosti, k aktivizaci vnitřních sil a komunikaci, osvojit si základní poznatky a dovednosti v práci s muzikoterapeutickou skupinou a získat představu o možném využití terapeutického vlivu hudby při práci s dětmi.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál. 254 s. ISBN 9788073672379. 2007. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál. 128 s. ISBN 8071789801. 2005. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál. 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. 2001. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál. 146 s. ISBN 80-7178-323-4. 1999. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria. 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. 1997. info
  • MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent. 214 s. : i. ISBN 80-7281-037-5. 2000. info
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Úvod do muzikoterapie je vyžadována aktivní a tvořivá účast na lekcích, splnění dvou praktických zadání během semestru a úspěšně napsaný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.