V1851 Úvod do muzikoterapie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2011
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/A: Út 13:45–15:15 6, kromě Po 24. 10. až Čt 27. 10., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1., J. Zajícová
V1851/B: St 13:45–15:15 6, kromě Po 24. 10. až Čt 27. 10., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1., J. Zajícová
V1851/C: St 15:30–17:00 6, kromě Po 24. 10. až Čt 27. 10., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1., J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se zabývá souvislostmi mezi vnitřním světem člověka (jeho prožíváním, emocemi, představami) a hudbou v různých formách, které přináší současnost i historie. Výuka probíhá podle pravidel práce ve skupině. Prostřednictvím jednoduchých zadání a jejich reflektování se studenti učí využívat edukační a terapeutický vliv hudby pomocí různých technik, jakými jsou hudební hry, skupinové a individuální improvizace na jednoduché nástroje, progresivní relaxace,imaginace aj. V souvislosti s praxí prvního ročníku jsou součástí lekcí také ukázky a nácvik muzikoterapeutické práce s dětmi. Cílem semináře je naučit se využívat hudby k rozvoji a harmonizaci osobnosti, k aktivizaci vnitřních sil a komunikaci, osvojit si základní poznatky a dovednosti v práci s muzikoterapeutickou skupinou a získat představu o možném využití terapeutického vlivu hudby při práci s dětmi.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1997, 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. info
  • MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000, 214 s. : i. ISBN 80-7281-037-5. info
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Úvod do muzikoterapie je vyžadována aktivní a tvořivá účast na lekcích, splnění dvou praktických zadání během semestru a úspěšně napsaný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.