V1851 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2022
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/DA: St 13:45–15:15 6, kromě Po 12. 9. až Čt 15. 9., kromě St 28. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., J. Zajícová
V1851/DB: St 8:30–10:00 6, kromě Po 12. 9. až Čt 15. 9., kromě St 28. 9., kromě Po 24. 10. až Pá 4. 11., J. Zajícová
V1851/KC: So 15. 10. 9:00–12:15 elearning, 9:00–12:15 6, J. Zajícová
V1851/KD: So 5. 11. 9:00–12:15 elearning, 9:00–12:15 6, J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat edukační a terapeutický vliv hudby a zvuků k aktivizaci a na podporu rozvoje osob některých cílových skupin sociální práce a pedagogiky, v prvním semestru především dětských skupin. Zabýváme se tím, jak mohou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební nástroje a projektivní poslech hudby přispívat k podpoře komunikace a sociálních dovedností, k rozvoji kognitivních schopností a emoční inteligence i k rozvoji motorických a pohybových schopností. Cílem je též naučit se práci v muzikoterapeutické skupině,to znamená postupům, pravidlům a možnostem jejího fungování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vést jednoduché muzikoterapeutické hry a aktivity, zaměřené na podporu rozvoje komunikace, sociálních dovedností, emoční inteligence, kognitivních funkcí a motorických dovedností dětí a klientů sociálních zařízení.
Osnova
  • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizační a interpretační aktivity,relaxace a imaginace při hudbě,zdroje a využití receptivní muzikoterapie, příprava muzikoterapeutického programu pro děti a klienty sociálních zařízení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a edukace. Praha: Grada, 2017, ISBN 978-80-247-4238-0
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • GERLICHOVÁ, Markéta. Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4581-7
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, aktivizující metody založené na participaci a kooperaci (práce ve skupině, práce ve dvojicích), simulace a hry, vlastní prezentace zadaných témat, sebereflektivní metody a metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj je vyžadována minimálně 70% aktivní a tvořivá účast na lekcích, respektování pravidel skupinové práce a splnění několika praktických zadání během semestru. Účast na lekcích semináře Metod muzikoterapie je povinná. V případě nemoci či jiného vážného důvodu se studenti omlouvají nejpozději v den konání lekce prostřednictvím emailu učitele: zajicova@jabok.cz
Navazující předměty
Informace učitele
Třídní kniha denní studenti: 21. září: Úvod do muzikoterapie - definice, cíle, formy, metody, pravidla pro skupinovou práci. 5.října: Dechová cvičení, seznámení s hudebními nástroji: dynamická cvičení, skupinová práce s emocemi. 12. října: Muzikoterapie pro děti: lidové písně, interpretace obrazu. 19. října: Muzikoterapie pro děti: písně s pohybem, práce s emocemi v kontextu pohádky. 9. listopadu: Muzikoterapie pro děti: písně s emocemi, hra z úkrytu a její reflexe kresbou. 16. listopadu: Techniky improvizace a poslechu zaměřené na komunikaci. 23. listopadu: Techniky improvizace a poslechu zaměřené na rozvoj kreativity. 30. listopadu: Muzikoterapie pro děti do 3 let a děti v MŠ 7. prosince: Muzikoterapie pro osoby s mentálním postižením. 14. prosince: MT meditační techniky, volná skupinová improvizace. 21. prosince: Využití vánoční tématiky v muzikoterapii. Třídní kniha kombinovaní studenti: 15. října: Úvod do muzikoterapie - definice, cíle, formy, metody, pravidla pro skupinovou práci. Dechová cvičení, seznámení s hudebními nástroji, dynamická cvičení, skupinová práce s emocemi. Improvizační techniky a techniky poslechu. MT pro děti raného věku, pro děti školního věku, výběr odborného članku a jeho reflexe. 5. listopadu: Úvod do muzikoterapie - definice, cíle, formy, metody, pravidla pro skupinovou práci. Dechová cvičení, seznámení s hudebními nástroji, dynamická cvičení, skupinová práce s emocemi. Improvizační techniky a techniky poslechu. MT pro děti raného věku, pro děti školního věku, výběr odborného članku a jeho reflexe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.