V1851 Úvod do muzikoterapie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/A: Út 12:00–13:30 6, kromě St 2. 9. až Pá 11. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10., J. Zajícová
V1851/B: Út 13:45–15:15 6, kromě St 2. 9. až Pá 11. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10., J. Zajícová
V1851/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zajícová, jen pro kombinované studium Jabok
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat edukační a terapeutický vliv hudby a zvuků k aktivizaci a na podporu rozvoje osob některých cílových skupin sociální práce a pedagogiky, v prvním semestru především dětských skupin. Zabýváme se tím, jak mohou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební nástroje a poslech hudby přispívat k poznání dětí a klientů, k jejich podpoře, k rozvoji jejich kognitivních schopností, emoční inteligence, ke zpracování silných emocí, k rozvoji motorických a pohybových schopností i k jejich orientaci v čase a prostoru. Cílem je též naučit se práci ve skupině, jejim pravidlům, zjistit v praxi, jaké jsou její možnosti a omezení.
Osnova
  • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizace, interpretace, příprava muzikoterapeutického programu pro děti, relaxace a imaginace při hudbě, zdroje a využití receptivní muzikoterapie.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1997, 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. info
  • MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000, 214 s. : i. ISBN 80-7281-037-5. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, aktivizující metody založené na participaci a kooperaci (práce ve skupině,ve dvojici), simulace a hry, vlastní prezentace zadaných témat, sebereflektivní metody a metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Úvod do muzikoterapie je vyžadována aktivní a tvořivá účast na lekcích a splnění dvou praktických zadání během semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.