V1851 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2020
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/DA: St 13:45–15:15 6, kromě Út 1. 9. až Ne 13. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 6. 11., kromě St 23. 12. až Ne 3. 1., J. Zajícová
V1851/DB: St 15:30–17:00 6, kromě Út 1. 9. až Ne 13. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 6. 11., kromě St 23. 12. až Ne 3. 1., J. Zajícová
V1851/KC: So 3. 10. 9:00–16:00 2, J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat edukační a terapeutický vliv hudby a zvuků k aktivizaci a na podporu rozvoje osob některých cílových skupin sociální práce a pedagogiky, v prvním semestru především dětských skupin. Zabýváme se tím, jak mohou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební nástroje a poslech hudby přispívat k poznání dětí a klientů, k jejich podpoře, k rozvoji jejich kognitivních schopností, emoční inteligence, ke zpracování silných emocí, k rozvoji motorických a pohybových schopností i k jejich orientaci v čase a prostoru. Cílem je též naučit se práci ve skupině, jejim pravidlům, zjistit v praxi, jaké jsou její možnosti a omezení.
Osnova
  • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizace, interpretace, příprava muzikoterapeutického programu pro děti, relaxace a imaginace při hudbě, zdroje a využití receptivní muzikoterapie.
Literatura
    doporučená literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a edukace. Praha: Grada, 2017, ISBN 978-80-247-4238-0
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • GERLICHOVÁ, Markéta. Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4581-7
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, aktivizující metody založené na participaci a kooperaci (práce ve skupině,ve dvojici), simulace a hry, vlastní prezentace zadaných témat, sebereflektivní metody a metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj je vyžadována minimálně 70% aktivní a tvořivá účast na lekcích, respektování pravidel skupinové práce a splnění dvou praktických zadání během semestru.
Navazující předměty
Informace učitele
Třídní kniha - denní studium: 16. 9. 2020 - Jak vnímáme hudbu a jak nás hudba ovlivňuje. 23. 9. 2020 - Pravidla MT práce ve skupině, hudba a etapy života. 30. 9. 2020 - Význam rytmu pro rozvoj člověka, rytmická cvičení. 7. 10. 2020 - Muzikoterapie pro děti předškolního věku, metodika. 14.10. 2020 - Muzikoterapeutické techniky pro děti - MT pohádka. 21.10. 2020 - Lidové písničky jako prostředek vyjadřování emocí. 11.11. 2020 - Cíle podpůrné vývojové muzikoterapie u dětí do 3 let. 18.11. 2020 - MT cíle a techniky pro lidi s mentálním znevýhodněním. 25.11. 2020 - Muzikoterapeuté v Čechách a jejich způsoby práce. 2. 12. 2020 - Vybrané MT aktivity pro práci se seniory. 9. 12. 2020 - Poslech spojený s projektivním úkolem 16.12. 2020 - Závěrečný souhrnný test k zápočtu //Třídní kniha - kombinované studium: 3. 10. 2020 - Úvod do MT: definice, formy, metody, cíle, skupinová práce - předpoklady a pravidla. Metody improvizace, metody interpretace, metody kompozice a poslechu. Cílové skupiny vhodné pro edkukační muzikoterapii, vyhledávání vhodných technik MT pro vybranou cílovou skupinu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.