V1851 Úvod do muzikoterapie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2014
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/A: Út 13:45–15:15 6, kromě Po 27. 10. až Pá 31. 10., kromě Po 22. 12. až Pá 2. 1., J. Zajícová
V1851/B: St 13:45–15:15 6, J. Zajícová
V1851/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat edukační a terapeutický vliv hudby a zvuků k aktivizaci a na podporu rozvoje osob některých cílových skupin sociální práce a pedagogiky, v prvním semestru především dětských skupin. Zabýváme se tím, jak mohou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební nástroje a poslech hudby přispívat k poznání dětí a klientů, k jejich podpoře, k rozvoji jejich kognitivních schopností, emoční inteligence, ke zpracování silných emocí, k rozvoji motorických a pohybových schopností i k jejich orientaci v čase a prostoru. Cílem je též naučit se práci ve skupině, jejim pravidlům, zjistit v praxi, jaké jsou její možnosti a omezení.
Osnova
  • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizace, interpretace, příprava muzikoterapeutického programu pro děti, relaxace a imaginace při hudbě, zdroje a využití receptivní muzikoterapie.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1997, 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. info
  • MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000, 214 s. : i. ISBN 80-7281-037-5. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, aktivizující metody založené na participaci a kooperaci (práce ve skupině,ve dvojici), simulace a hry, vlastní prezentace zadaných témat, sebereflektivní metody a metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Úvod do muzikoterapie je vyžadována aktivní a tvořivá účast na lekcích a splnění dvou praktických zadání během semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.