V1851 Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2021
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1851/DA: St 13:45–15:15 6, kromě St 1. 9. až Po 13. 9., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., J. Zajícová
V1851/DB: St 15:30–17:00 6, kromě St 1. 9. až Po 13. 9., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., J. Zajícová
V1851/KC: So 16. 10. 9:00–16:15 6, J. Zajícová
V1851/KD: So 20. 11. 9:00–16:15 6, J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat edukační a terapeutický vliv hudby a zvuků k aktivizaci a na podporu rozvoje osob některých cílových skupin sociální práce a pedagogiky, v prvním semestru především dětských skupin. Zabýváme se tím, jak mohou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební nástroje a projektivní poslech hudby přispívat k podpoře komunikace a sociálních dovedností, k rozvoji kognitivních schopností a emoční inteligence i k rozvoji motorických a pohybových schopností. Cílem je též naučit se práci v muzikoterapeutické skupině,to znamená postupům, pravidlům a možnostem jejího fungování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vést jednoduché muzikoterapeutické hry a aktivity, zaměřené na podporu rozvoje komunikace, sociálních dovedností, emoční inteligence, kognitivních funkcí a motorických dovedností dětí a klientů sociálních zařízení.
Osnova
  • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizační a interpretační aktivity,relaxace a imaginace při hudbě,zdroje a využití receptivní muzikoterapie, příprava muzikoterapeutického programu pro děti a klienty sociálních zařízení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál. 254 s. ISBN 9788073672379. 2007. info
  • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a edukace. Praha: Grada, 2017, ISBN 978-80-247-4238-0
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál. 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. 2001. info
  • GERLICHOVÁ, Markéta. Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4581-7
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál. 128 s. ISBN 8071789801. 2005. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál. 146 s. ISBN 80-7178-323-4. 1999. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, aktivizující metody založené na participaci a kooperaci (práce ve skupině, práce ve dvojicích), simulace a hry, vlastní prezentace zadaných témat, sebereflektivní metody a metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj je vyžadována minimálně 70% aktivní a tvořivá účast na lekcích, respektování pravidel skupinové práce a splnění několika praktických zadání během semestru. Účast na lekcích semináře Metod muzikoterapie je povinná. V případě nemoci či jiného vážného důvodu se studenti omlouvají nejpozději v den konání lekce prostřednictvím emailu učitele: zajicova@jabok.cz
Navazující předměty
Informace učitele
Třídní kniha denní studenti: 15.září: Jak vnímáme hudbu, Muzikoterapie v MŠ. 22.září omluvená nepřítomnost učitele. 29.září: Cíle MT, metody MT, průběh a pravidla práce ve skupině. 6.října: Improvizační techniky zaměřené na sebevyjádření a souhru. 13. října: Improvizační a poslechové techniky zaměřené na vyjádření emocí. 20. října: Nemoc učitele. 3. listopadu: Praxe. 10. listopadu: Interpretační metoda v muzikoterapii zaměřená na děti. 24. listopadu: MT techniky na podporu komunikace. 1. prosince: MT techniky na podporu imaginace. 8. prosince: MT techniky umožňující práci s emocemi prostřednictvím primitivní exprese a reflexe vybraných písní. 15. prosince: MT zaměřená na děti,improvizace jako součást příběhu. 22. prosince: Vánoční setkání. Třídní kniha kombinovaní studenti: 16.října: Metody, cíle a působení MT. Techniky zaměřené na sebevyjádření, souhru, vyjádření emocí, podporu pozornosti a soustředění. Zásady utváření MT programu pro děti v MŠ a pro seniory v Domovech seniorů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.