T227 Systematická teologie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 12:00–13:30 5, kromě Po 17. 2. až So 1. 3., kromě Po 17. 3. až Pá 21. 3., kromě St 16. 4. až Út 22. 4., kromě Po 28. 4. až Pá 2. 5.
Předpoklady
( T122 Úvod do teologie a Bible )
Absolvování Úvodu do křesťanství, Úvodu do teologie a Bible a Biblické teologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem základního kurzu systematické teologie je osvojit si vybraná témata křesťanské teologické tradice v ekumenické perspektivě. Témata budeme studovat z perspektivy, kterou si pro své sebezjevení skrze Ježíše volí sám Bůh, tedy z perspektivy lidé v tomto světě slabších, znevýhodněných, lidí na okraji, obětí.
Upřednostňovaným zdrojem bude latinskoamerická teologie osvobození. Výchozí text je Sobrino, J-Ellacuria, I. (eds.), 1996, Systematic theology: Perspectives from Liberation Theology. London: SCM Press.
Osnova
  • Systematická teologie představí studentům příklad teologické interpretace některých obecně lidských témat, jako je naděje, naplnění, spása, milost, hřích, odcizení a osvobození. Absolvent předmětu bude alespoň dílčím způsobem schopen zohlednit teologickou interpretaci v odborné mezioborové rozpravě a zejména v praxi.
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování:
Ústní zkouška
Informace učitele
Povinná literatura:
Jandejsek, P., Vztah univerzality a partikularity v christologii Jona Sobrina (2012), dostupné na ISu.
Ware, K., Cestou orthodoxie. Praha: Síť, 1996, 2. kap., s. 29-46.
Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001 (nebo starší vydání), 3. díl Syn člověka, v tomto vydání s. 73-175.


Základní teologické pojmy čerpejte primárně z těchto publikací: Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: MCM, 1994.
Fiorenza, F.S.-Galvin, J.P. (eds.), Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK, Praha: Vyšehrad, 1996-2000.
Pöhlmann, H.G., Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Nakladatelství Mlýn, 2002.
Rahner, K.-Vorgrimler, H., Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.


Doporučená literatura:
Balthasar, H. U., 1998, Pravda je symfonická. Praha: Vyšehrad, 1998.
Brown, R.E., 1998, Ježíš v pohledu Nového Zákona. Úvod do Christologie. Praha: Vyšehrad.
Karfíková, L., 1997, 2003, Studie z patristiky a scholastiky I., II. Praha: Oikoymenth.
Kasper, W., 1971, Dogma pod Božím slovem. Praha: ÚCN.
Lochman, J.M., 1996, Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich.
Losský, V., 1994, Dogmatická teologie, Olomouc, Pravoslavné nakladatelství.
Moltmann, J., 1999, Bůh ve stvoření. Brno: CDK, Praha: Vyšehrad.
Molnár, A., 1982, Pohyb teologického myšlení. Praha: ÚCN.
Müller, G.L, 2010, Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Nicolas, Jean-Hervé, 2003, Syntéza dogmatické teologie. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2005, Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha: Krystal OP.
Pospíšil, C.V., 2002, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP.
Ratzinger, J., 2004, Eschatologie. Smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal.
Ratzinger, J., 1991, Úvod do křesťanství. Brno: Petrov.
Špidlík, T., 2000, My v Trojici. Velehrad: Refugium.
Tillich, P., 1968, Dějiny křesťanského myšlení. Samizdat, v elektronické podobě.
Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu katolického katechismu pro dospělé. 1999, České Budějovice: Teologická fakulta JU.
Zvěřina, J., 2003, 1994, Teologie agapé I,II. Praha: Vyšehrad.


Další studijní texty k dispozici na ISu:
Boff, C., 1996, Methodology of the Theology of Liberation In Sobrino, J.-Ellacuria, I. (eds.), Systematic theology. Perspectives from Liberation Theology. London: SCM Press, 1. kapitola z této knihy. (dostupný též německý ekvivalent)
Bravo, C., Jesus of Nazareth, Christ the Liberator. Online. In Sobrino, J.-Ellacuria, I. (eds.), Systematic theology. Perspectives from Liberation Theology. London: SCM Press, 6. kapitola z této knihy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, zima 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.