Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Profesní životopis

Jméno
 • PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., roz. Edelmannová (1973)
Současná pracoviště
 • Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, katedra teologie a filosofie
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, katedra pedagogiky
 • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav etiky
Akademické kvalifikace
 • 2004: PhD., státní doktorská zkouška; Katedra občanské nauky a filosofie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor filosofie; disertační práce „Nelhostejnost jako náboženská výchova“;
 • 2005: Ph.Dr., rigorózní řízení v oboru výuky všeobecně vzdělávacích předmětů; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze;
 • 2002: Bc., bakalářská zkouška, obor Pastoračně sociální asistent; Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích;
 • 1997: Mgr., státní magisterská zkouška, 3 obory: Husitská teologie; Religionistika, teorie náboženství, filozofie; Psychosociální vědy; Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze;
 • 1996: zkouška z pedagogické způsobilosti (atest pro výuku náboženství a etiky), Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze;
 • 1995: Bc., bakalářská zkouška v oborech religionistika, teorie náboženství, filosofie, teologie, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze;
Přednášky, semináře, kurzy
 • Dějiny filosofického a teologického myšlení
 • Filosofie výchovy
 • Didaktika náboženské a etické výchovy
 • Postmoderní filosofie
 • Filosofie náboženské výchovy
 • Křesťanské kořeny v evropské kultuře
 • Dějiny filosofie
 • Dějiny církevního vzdělávání
 • Církev a dějiny
 • Profesní učitelská etika
 • Koncepce a didaktika etické výchovy
 • Pedagogové ve starověku
 • Člověk a řeč: Od mýtu k chatu
 • Společenské determinanty volného času
 • Akreditovaný kurz DVPP: ETIKA A ETICKÁ VÝCHOVA PRO VÝUKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE (7 hodin)
 • Akreditovaný kurz DVPP: KŘESŤANSKÉ KOŘENY V EVROPSKÉ KULTUŘE (6 hodin)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Etická výchova na primárním stupni škol v České republice (on-line kurz)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Etická výchova na primárním stupni škol v zahraničí (on-line kurz)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Plánování etické výchovy na základní škole (on-line kurz)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Etická výchova na sekundárním stupni vzdělávání v zahraničí (on-line kurz)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Etická výchova na gymnáziu – současný stav a možnosti v České republice (on-line kurz)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Plánování etické výchovy na gymnáziu (on-line kurz)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství (7 hodin)
 • Akreditovaný kurz DVPP: Plánování předmětu etická výchova (7 hodin)
Oblasti vědecké činnosti
 • filosofie výchovy
 • dějiny křesťanské kultury a křesťanského vzdělávání
 • dějiny etického vzdělávání
 • náboženská výchova a vzdělávání
Dobrovolná činnost
 • Česká křesťanská akademie, pedagogická sekce
 • členka občanského sdružení CEUPES (CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY)
 • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího, Kanonická mise ke katechetické službě - výuce náboženství
Publikace
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Na cestě. In Robert Kuthan, Naděžda Pelcová, Zbyněk Zicha. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. s. 79-92, 13 s. Studia didactica, 1. ISBN 978-80-7290-983-4. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Spravedlnost jako řád duše. In Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2016. s. 99-108, 9 s. ISBN 978-80-7290-877-6. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN 1802-3061. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Úkol váhání a rozhodování. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2015, roč. 12, č. 1. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2015, roč. 11, 3-4. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. K personální etice. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-8. ISSN 1802-3061. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Nad novými svazky kritické edice díla Jan Amose Komenského. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2015, roč. 2014, 91-92, s. 261-265. ISSN 0323-2220. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2014, roč. 11, č. 1. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Jiskření výchovy. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 157-168. ISSN 1214-8725. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Paideia as Care of the Soul: The Potentials of Contemporary School. In Religion long forgotten: The Importance of Religion in Education towards Civil Society. Cracow: Impuls, 2014. s. 191-206, 16 s. ISBN 978-83-7850-682-9. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Čas: Lidská otázka po původu a smyslu. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2013, X/2013, č. 1. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok : Between the Sciences, Philosophy, and Theology. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2013, roč. 8, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 1802-3061. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy. Paidagogos – časopis pro pedagogiku v souvislostech, Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 340-358. ISSN 1213-3809. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Z filosofického života Josefa Petra Ondoka. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2013, roč. 10/2013, č. 3, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. In Teologie a sociální práce: Dvacet let dialogu. Praha: Jabok, 2013. s. 97-102, 5 s. ISBN 978-80-904681-1-5. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana, Michael MARTINEK, René MILFAIT a Petr JANDEJSEK. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-75-0. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Dialog jako dar a úkol člověku. In Dialog ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 63-66, 5 s. ISBN 978-80-7290-428-0. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Jan Patočka: Korespondence s komeniology. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012, roč. 2012/60, č. 5, s. 796-775. ISSN 0015-1831. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. K odrazu české filosofie výchovy ve světě. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2012, IX/2012, 3-4. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. (Ne)mediálnost filosofie. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2012, VIII/2011, 2-3. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Život v obrácení. In N. Pelcová, A. Hogenová. Česká vzdělanost v Evropě II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 172-183, 12 s. ISBN 978-80-7290-627-7. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. TELOS OUK EN EMOI (Účel nikoli ve mně). In N. Pelcová, A. Hogenová. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 47-55, 9 s. ISBN 978-80-7290-605-5. info
 • PALOUŠ, Radim a Zuzana SVOBODOVÁ. Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1901-9. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. In Symbol ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2011. s. 110-115. ISBN 978-80-7290-428-0. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana, Ludmila MUCHOVÁ, Jaroslav KOHOUT a Radim PALOUŠ. K etické výchově. Praha: Karez, 2011. 100 s. ISBN 978-80-905117-0-5. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2011, VIII/201, č. 1. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Výuka etiky na školách. Praha: Universum, Česká křesťanská akademie, 2011. 3/2011. ISSN 0862-8238. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Radim Palouš. In Česká vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2011. s. 229-231. ISBN 978-80-7290-515-7. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Čas a výchova: z trvání k času. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 7/2010, č. 3. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Jolana Poláková: Smysl dialogu: O směřování k plnosti lidské komunikace. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2010, roč. 58, č. 1, s. 116-118. ISSN 0015-1831. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Obraz a představa. In Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 33-45, 14 s. ISBN 978-80-7290-433-4. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Prostory pro společné dílo. In Vědění a participace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-7290-387-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Charitky a Kúros/Koré – jeden éthos? In Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, 2009. ISBN 978-80-7290-387-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Život jako liturgie. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, 2009, roč. 6, 3-4. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana a Tomáš SVOBODA. Nové zdůvodnění katechetické odpovědnosti církve. Teologické texty, Praha, 2008, roč. 2008, č. 4. ISSN 0862-6944. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: SOkA Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2007. ISBN 978-80-86254-16-6. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Dary J. Peškové: Rozhovory, které pokračují. 2007. ISBN 978-80-7379-007-3. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe. In Emmanuel Lévinas – filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase. Praha: FHS UK, 2006. ISBN 978-80-239-8833-8. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Pohyb, aneb o „mimotných“ příčinách a o pseudopojmu „možnost“. In Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, 2006. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově. Praha: Malvern, 2005. 120 s. Lahvice. ISBN 80-86702-07-3. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Umění jako svár pravdy. In Pragma ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, 2005. info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Oheň: Pohyby života II. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, 2005, roč. 2, č. 1. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Vz-duch: Pohyby života III. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, 2005, roč. 2, č. 2. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. „Živel zemský“: Pohyby života IV. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2005, II/2005, č. 3. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Kainovo znamení: Nezabiješ. Teologické texty, 2004, roč. 15, č. 4, s. 141-143. ISSN 0862-6944. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Chairete. Teologické texty, 2004, roč. 15, č. 3. ISSN 0862-6944. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Kainovo znamení. Rukojmí. Filosofie výchovy. In Hledání souřadnic společného světa: Filosofie pro každý den. Praha: Eurolex, 2004. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Filosofie výchovy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-91-2. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Zakrytost a odkrývání: Pohyby života I. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, 2004, roč. 1, č. 1. ISSN 1214-8725. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Odpovědnost k Tváři: Emmanuel Lévinas – filosofující Žid, židovský filosof. Informační bulletin., Supplementa, Praha: Ústřední knihovna - OBIS Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1999, č. 10, s. 28-31. info

30. 3. 2014


Profesní životopis: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (učo 4104), verze: čeština(9), změněno: 30. 3. 2014 03:44, Z. Svobodová