SVOBODOVÁ, Zuzana. Obraz a představa. In Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 33-45, 14 s. ISBN 978-80-7290-433-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obraz a představa
Název česky Obraz a představa
Název anglicky Image and Idea
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání Praha, Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe), od s. 33-45, 14 s. 2010.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-7290-433-4
Klíčová slova česky Člověk jako imago Dei – imaginace – Imago Dei – obraz – obrazotvornost – Platónovo pojetí obrazu – pojetí obrazu v Bibli – představa – představivost
Klíčová slova anglicky Man as the Imago Dei – Imagination – Imago Dei – Image – Imagination – Plato’s concept of image – The concept of image in the Bible – Idea – Ideation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 4. 11. 2010 00:03.
Anotace
Text přináší jazykovou analýzu pojmu obraz, analýzu biblického pojmu "člověk jako obraz Boží", analýzu Platónova pojetí obrazu, souhrnný pohled na řešení základní antropologické otázky (Co je člověk?) v dějinách a příspěvek k výkladu pojmu představa a představivost / obrazotvornost (imaginace).
Anotace anglicky
In her paper, Zuzana Svobodová examines, from the linguistic point of view, the expression of image, analyses further both the Biblical phrase Man as the image of God, and Plato’s concept of image. She goes on to present a summarized view of how the fundamental problem of anthropology (that of the nature of man) has been dealt with over time and contributes to interpreting the terms idea – ideation / imagination.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2023 13:47