SVOBODOVÁ, Zuzana. Úkol váhání a rozhodování. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2015, roč. 12, č. 1, 9 s. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úkol váhání a rozhodování
Název česky Úkol váhání a rozhodování
Název anglicky The task of hesitating and making decisions
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2015, 1214-8725.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky etika, existence, lidství, výchova, fenomenologie, logos, polemos, harmonia, paideia, poetika bytí, volba, rozhodování, váhání, Paul Ricoeur, Maurice Blanchot
Klíčová slova anglicky ethics, existence, humanity, education, phenomenology, logos, polemos, harmonia, paideia, poetics of being, voting, making decisions, hesitating, Paul Ricoeur, Maurice Blanchot
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 7. 12. 2015 16:34.
Anotace
V zaměření na první část Ricoeurova rozboru týkající se časové existence dějin rozhodování, tedy na podstatný úkol váhání, je ukázán vztah k některým problematickým jevům současné kultury, ale i v souvislosti s Ricoeurovo odkazem k poetické dimenzi (k „poetice“ bytí a „poetice“ vůle k bytí) naznačen možný dialog s myšlením Maurice Blanchota o volbě i vysilujícím privilegiu práva nevolit.
Anotace anglicky
The task of hesitating and making decisions. (Article) – The focus on the first part of Ricoeur’s analysis of the temporal existence of making decisions – i.e. the essential task of hesitation – shows a relation towards some problematic phenomena of contemporary culture. Besides that, in relation to Ricoeur’s referral to the poetic dimension (the “poetics” of being; a “poetics” will the being) an eventual dialogue with the thinking of Maurice Blanchot on voting and the exhausting privilege/right not to vote is suggested.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2023 14:09