SVOBODOVÁ, Zuzana. Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2014, roč. 11, č. 1, 8 s. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase
Název česky Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase
Název anglicky Emmanuel Lévinas’s Notion of Desire
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2014, 1214-8725.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky filosofie Emmanuela Lévinase, touha, druhý, potřeba, čas, promluva, relačnost, etika, odpovědnost, poznání, otevřenost, svoboda
Klíčová slova anglicky philosophy of Emmanuel Lévinas, desire, the Other, need, time, discourse, relationship, ethics, responsibility, cognition, openness, freedom
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 7. 12. 2015 16:51.
Anotace
Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase vychází z určitého kontrastu k tomu, co je nazýváno potřebou. Pramenem je pojetí života jako touhy, tedy života, který se obrací i k tomu, co mu nechybí, v čem se nijak nezakusuje do bytí, nenasycuje, neboť touha jako původní dynamis nemůže být uspokojena žádnou konzumací, naopak: vytoužené touhu prohlubuje. Sama absolutnost touhy souvisí se smrtelností toužící bytosti, jí se odkrývá možnost lidské vztahovosti za hranicemi s viditelným, ale i za hranicemi poznání a porozumění. Touha jakožto možnost přesahující všechny vlastní možnosti dává klíčit odvlastňování. Touha v Lévinasově pojetí též dává čas, umožňuje vnímat budoucnost jako to radikálně nové, jiné. Toužení není žádným vlastnictvím či projevem moci, ale vztahovostí k jinakosti, nejde o vztah k bytí, které tu není. Touha se obrací k tomu, co nikdy není zde, k tomu, co zde může nebýt, když je zde vše. Touha je absence jiného, nikoli jednoduchá absence jako čirá nicota, ale absence v horizontu budoucnosti. Touha jako radikální nereciprocita, asymetričnost, ne-dokonalost, v níž nejde o žádné uchopení, vlastnění, splynutí ani poznání, ale kde je vždy dost místa pro naději.
Anotace česky
Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase vychází z určitého kontrastu k tomu, co je nazýváno potřebou. Pramenem je pojetí života jako touhy, tedy života, který se obrací i k tomu, co mu nechybí, v čem se nijak nezakusuje do bytí, nenasycuje, neboť touha jako původní dynamis nemůže být uspokojena žádnou konzumací, naopak: vytoužené touhu prohlubuje. Sama absolutnost touhy souvisí se smrtelností toužící bytosti, jí se odkrývá možnost lidské vztahovosti za hranicemi s viditelným, ale i za hranicemi poznání a porozumění. Touha jakožto možnost přesahující všechny vlastní možnosti dává klíčit odvlastňování. Touha v Lévinasově pojetí též dává čas, umožňuje vnímat budoucnost jako to radikálně nové, jiné. Toužení není žádným vlastnictvím či projevem moci, ale vztahovostí k jinakosti, nejde o vztah k bytí, které tu není. Touha se obrací k tomu, co nikdy není zde, k tomu, co zde může nebýt, když je zde vše. Touha je absence jiného, nikoli jednoduchá absence jako čirá nicota, ale absence v horizontu budoucnosti. Touha jako radikální nereciprocita, asymetričnost, ne-dokonalost, v níž nejde o žádné uchopení, vlastnění, splynutí ani poznání, ale kde je vždy dost místa pro naději.
Anotace anglicky
Emmanuel Lévinas’s Notion of Desire. (Article) – The notion of desire is one of the key notions in the philosophy of Emmanuel Lévinas. Desire as the original dynamis cannot be satisfied by consumption – on the contrary: It is the object of desire that actually makes desire more profound. Feeling desire does not mean extending possession or power, it rather means building up bonds towards otherness. Desire is the absence of the other; not a simple absence as pure vanity, but absence within the horizons of the future. Desire as a radical non-reciprocity, asymmetry, imperfectness without grasp, without ownership, free of amalgamation or realization, but rather an area where there is always enough room for hope.
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2024 11:50