SVOBODOVÁ, Zuzana. Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy. Paidagogos – časopis pro pedagogiku v souvislostech. Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 340-358, 18 s. ISSN 1213-3809.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy
Název česky Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy
Název anglicky The term PAIDEIA as used over the ages, from Aeschylus to Gregory of Nyssa
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání Paidagogos – časopis pro pedagogiku v souvislostech, Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s. 2013, 1213-3809.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky Alexandrijská škola, Filón Alexandrijský, PAIDEIA, Platón, Septuaginta, výchova, vzdělávání
Klíčová slova anglicky School of Alexandria, Philo of Alexandria, PAIDEIA, Plato, Septuagint, education, training
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 20. 1. 2014 22:47.
Anotace
Autorka sleduje užívání řeckého pojmu PAIDEIA od Aischyla, přes Antisthéna, Platóna, Isokrata, Xenofóna, Septuagintu, Filóna Alexandrijského, novozákonní, apoštolské a apokryfní spisy, Klémenta Alexandrijského a Órigena, až k Řehořovi z Nyssy. V jednotlivých příkladech jsou zkoumány významové hodnoty pojmu a hledány proměny či návaznosti různých koncepcí.
Anotace česky
Autorka sleduje užívání řeckého pojmu PAIDEIA od Aischyla, přes Antisthéna, Platóna, Isokrata, Xenofóna, Septuagintu, Filóna Alexandrijského, novozákonní, apoštolské a apokryfní spisy, Klémenta Alexandrijského a Órigena, až k Řehořovi z Nyssy. V jednotlivých příkladech jsou zkoumány významové hodnoty pojmu a hledány proměny či návaznosti různých koncepcí.
Anotace anglicky
Author tracks the use of the Greek term PAIDEIA from Aeschylus over to Antisthenes, Plato, Isokrates, Xenophon, the Septuagint, Philo of Alexandria, the New Testament, the Apostolic Fathers and apocryphal writings, Clement of Alexandria and Origen, to Gregory of Nyssa. In each of the examples, the study explores the semantic values of the term and searches for the transformation or linkeage of various concepts.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2024 17:42