SVOBODOVÁ, Zuzana. „Živel zemský“: Pohyby života IV. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2005, II/2005, č. 3, 10 s. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Živel zemský“: Pohyby života IV
Název česky „Živel zemský“: Pohyby života IV
Název anglicky “The Earthly Element”: Life Motions IV
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2005, 1214-8725.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova anglicky Earth/country; land; landscape; region; spontaneity of land; our perception of the land / country / earth; life motion
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 3. 12. 2013 15:41.
Anotace
Čtvrtým zamyšlením nad živly se symbolicky uzavírá kruh, aby se tak, navazujíc na úvahu o vz-duchu, uskutečnilo spojení s prvním pojednáním o vodě a zprostředkovaně také s uveřejněným textem o ohni. Cílem následujících řádek je pokusit se z různých stran pozorně nahlédnout to, co v otázce živelnosti země zůstává běžně nereflektované, možná také proto, že se týká naší každodennosti, a jako obyčej bývá sice přijímáno a nějakým způsobem tradováno, ale méně často bývá kladena otázka po způsobu projevu (a našeho vnímání) země samé. Příspěvek nechce být popisem, záznamem jevů, ale účastí na vnímání pohybu života v po-zemském. Různé úhly pohledu na "živel zemský" jsou zde vyjádřeny názvy jednotlivých oddílů: Země, Krajina, Region, Půda.
Anotace česky
Čtvrtým zamyšlením nad živly se symbolicky uzavírá kruh, aby se tak, navazujíc na úvahu o vz-duchu, uskutečnilo spojení s prvním pojednáním o vodě a zprostředkovaně také s uveřejněným textem o ohni. Cílem následujících řádek je pokusit se z různých stran pozorně nahlédnout to, co v otázce živelnosti země zůstává běžně nereflektované, možná také proto, že se týká naší každodennosti, a jako obyčej bývá sice přijímáno a nějakým způsobem tradováno, ale méně často bývá kladena otázka po způsobu projevu (a našeho vnímání) země samé. Příspěvek nechce být popisem, záznamem jevů, ale účastí na vnímání pohybu života v po-zemském. Různé úhly pohledu na "živel zemský" jsou zde vyjádřeny názvy jednotlivých oddílů: Země, Krajina, Region, Půda.
Anotace anglicky
“The Earthly Element”: Life Motions IV. – With the fourth reflection upon the elements, the symbolic circle comes to a close; following up the considerations on Air, this text is to establish a link to the first treatise on Water and – by mediation – also to the published text on Fire. The aim of the following text is to make an attempt to expose in a considerate way, from various angles, what in terms of the elementedness of Earth usually remains without reflection. This may be due to the fact that the topic has to do with our everyday lives and, as usual, although accepted and born forth in some way, the question is still less often posed as to the way the Earth expresses itself (and we perceive it). The paper is not intended to be a description, a record of phenomena, but rather a participation on the perception of life motions in the earthly phenomenon. Various points of view of the “earthly element” find their expression here in the names of the individual text segments: Earth, Landscape, Region, and Land.
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2024 13:03