X2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Brázda (přednášející)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Mgr. Tereza Najbrtová (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (cvičící)
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (cvičící)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (cvičící)
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Čížková
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
X2092/A: každé liché úterý 10:15–11:45 čajovna, kromě Út 12. 3., kromě Út 23. 4. ; a Út 5. 2. 10:15–11:45 čajovna, H. Čížková
X2092/B: každé liché úterý 10:15–11:45 7, kromě Út 12. 3., kromě Út 23. 4. ; a Út 5. 2. 10:15–11:45 7, D. Urban
X2092/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Čihánková, jen pro studenty kombinovaného studia Jabok
X2092/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Čížková, jen pro studenty kombinovaného studia Jabok
X2092/E: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Ortová, jen pro studenty kombinovaného studia Jabok
Předpoklady
(( S2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III. || X2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III ) && NOW ( X2102 OPI IV )) || FORMA ( K )
Korekvizita : Odborná praxe informativní IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Společný seminář, informace o organizaci a realizaci studentské konference ve 2. ročníku;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, individuální vyhodnocení IP;
 • Téma: Vyhodnocení praxí v LS;
 • Téma: Závěrečný seminář
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002, 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.