X2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Brázda (přednášející)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Mgr. Tereza Najbrtová (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Mgr. Anna Juráčková (cvičící)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tereza Najbrtová
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
X2092/DA: Út 1. 2. 10:15–11:45 4, Út 8. 2. 10:15–11:45 4, Út 22. 2. 10:15–11:45 4, Út 8. 3. 10:15–11:45 4, Út 29. 3. 10:15–11:45 4, Út 12. 4. 10:15–11:45 4, Út 3. 5. 10:15–11:45 4, T. Najbrtová
X2092/DB: Út 1. 2. 10:15–11:45 7, Út 8. 2. 10:15–11:45 7, Út 22. 2. 10:15–11:45 7, Út 8. 3. 10:15–11:45 7, Út 29. 3. 10:15–11:45 7, Út 12. 4. 10:15–11:45 7, Út 3. 5. 10:15–11:45 7, A. Juráčková
X2092/DC: Út 1. 2. 10:15–11:45 6, Út 8. 2. 10:15–11:45 6, Út 22. 2. 10:15–11:45 6, Út 8. 3. 10:15–11:45 6, Út 29. 3. 10:15–11:45 6, Út 12. 4. 10:15–11:45 6, Út 3. 5. 10:15–11:45 6, D. Urban
X2092/DETF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Najbrtová
X2092/KD: Út 8. 2. 17:00–20:15 2, Út 24. 5. 17:00–20:15 2, T. Najbrtová
X2092/KE: Út 8. 2. 17:00–20:15 aula, Út 24. 5. 17:00–20:15 aula, M. Ortová
X2092/KF: Út 8. 2. 17:00–20:15 4, Út 24. 5. 17:00–20:15 4
Předpoklady
(( S2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III. || X2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III ) && NOW ( X2102 OPI IV )) || FORMA ( K )
Korekvizita : Odborná praxe informativní IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Společný seminář, informace o organizaci a realizaci studentské konference ve 2. ročníku;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, individuální vyhodnocení IP;
 • Téma: Vyhodnocení praxí v LS;
 • Téma: Závěrečný seminář
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002, 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Informace učitele
Třídní knihy denní studium: skupina DA 1.2. 2022 - setkání studentů a učitelů s poskytovateli praxí, organizace praxí v letním období, seznámení s novými dokumenty k praxím, vylosování rolí na studentské konferenci 8.2. 2022 - seminář před praxí - práce s IPP, diskuse o ročníkové práci 22.2. 2022 - seminář po praxi - sdílení zkušeností, reflexe, sebereflexe, hodnocení cílů praxe 1.3. 2022 - seminář před praxí - práce s IPP a cíli praxe; příprava studentské konference 29.3.2022 - seminář po praxi - sdílení zkušeností, reflexe, sebereflexe, hodnocení cílů praxe 12.4.2022 - seminář před praxí - příprava na praxi, cíle praxe; příprava studentské konference; info o průběhu obhajoby ročníkových prací 3.5.2022 - seminář po praxi - sdílení zkušeností, reflexe, sebereflexe, hodnocení cílů praxe 24.5.2022 - studentská konference - Aktuální trendy v oblasti duševního zdraví, příspěvek na téma "Psychohygiena studentů Jabok během covidu" skupina DB 1.2. 2022 - setkání studnetů a učitelů s poskytovateli praxí, organizace praxí v letním období, seznámení s novými dokumenty k praxím, vylosování rolí na studnetské konferenci 8.2. 2022 - seminář před praxí - organizace 4. termínu praxí, představené individuálních plánů a cílů praxe, příprava studentské konference ve skupinách 22.2. 2022 - seminář po praxi - sdílení zkušeností, reflexe, sebereflexe, hodnocení cílů praxe 1.3. 2022 - seminář před praxí - organizace 5.termínu praxe, předávání informací o aktuální situace v organizaci praxí, příprava na sepsání IPP a stanovení cílů, příprava na studentskou konferenci, rozhovor nad formální úpravou ročníkové práce 29.3.2022 - setkání po praxi - sdílení zkušeností a příkladů z praxe, vyhodnocování osvojených praktických dovedností a znalostí 12.4.2022 - seminář před praxí - organizace 6. termínu praxí, definování cílů praxe, úprava některých cílů dle kritérií, sdílení očekávání od praxe 3.5.2022 - seminář po praxi - zhodncoení naplnění cílů, sdílení zkušeností, prožitků, srovnávání zkušeností různých studentů ze stejného pracoviště, případně ze stejných druhů sociálních služeb. 24.5.2022 - studentská konference - Aktuální trendy v oblasti duševního zdraví, skupina DB měla příspěvěk s názvem "Metoda otevřeného dialogu". skupina DC kombinované studium: skupina KC skupina KD skupina KE 8. 2. 2022 - reflexe praxe z mezidobí, supervize konkrétních studentek 23. 5. 2022 - reflexe praxe z mezidobí, prvky pastoračního přístupu v paliativní péči, supervize konkrétní studentky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.