X2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Brázda (přednášející)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Mgr. Tereza Najbrtová (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Čížková
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
X2092/DA: Út 2. 2. 10:15–11:45 4, Út 9. 2. 10:15–11:45 4, Út 23. 2. 10:15–11:45 4, Út 9. 3. 10:15–11:45 4, Út 30. 3. 10:15–11:45 4, Út 13. 4. 11:45–13:45 4, Út 27. 4. 11:45–13:45 4, Út 11. 5. 11:45–13:45 4, T. Najbrtová
X2092/DB: Út 2. 2. 10:15–11:45 7, Út 9. 2. 10:15–11:45 7, Út 23. 2. 10:15–11:45 7, Út 9. 3. 10:15–11:45 7, Út 30. 3. 10:15–11:45 7, Út 13. 4. 10:15–11:45 7, Út 27. 4. 10:15–11:45 7, Út 11. 5. 10:15–11:45 7, D. Urban
X2092/DETF: Út 23. 2. 8:30–10:00 7, 8:30–10:00 7, Út 9. 3. 8:30–10:00 7, Út 13. 4. 8:30–10:00 7, Út 27. 4. 8:30–10:00 7, Út 11. 5. 8:30–10:00 7, H. Čížková
X2092/KC: Út 2. 2. 17:00–20:15 3, Út 11. 5. 17:00–20:15 3, I. Čihánková
X2092/KD: Út 2. 2. 17:00–20:15 2, Út 11. 5. 17:00–20:15 2, H. Čížková
X2092/KE: Út 2. 2. 17:00–20:15 4, Út 11. 5. 17:00–20:15 4, M. Ortová
Předpoklady
(( S2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III. || X2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III ) && NOW ( X2102 OPI IV )) || FORMA ( K )
Korekvizita : Odborná praxe informativní IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Společný seminář, informace o organizaci a realizaci studentské konference ve 2. ročníku;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, individuální plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, vyhodnocení IP;
 • Téma: Volba pracoviště, plán praxe;
 • Téma: Reflexe praxe, individuální vyhodnocení IP;
 • Téma: Vyhodnocení praxí v LS;
 • Téma: Závěrečný seminář
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002, 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Informace učitele
Třídní knihy denní studium: skupina DA skupina DB 2.2.2021 - organizace praxí v letním období, seznámení s aktualizovanými individuálními plány k praxím, poskytování informací k přípravě studentské konference; 9.2.2021 - seminář před praxí - organizace 1. termínu praxí v době pandemie, představené individuálních plánů a cílů praxe, příprava studentské konference; 23.2.2021 - seminář po praxi - sdílení zkušeností, reflexe, sebereflexe, hodnocení cílů praxe; 9.3.2021 - seminář před praxí - organizace 2. termínu praxe, předávání informací o aktuální situace v organizaci praxí, příprava na sepsání IPP a stanovení cílů, příprava na studentskou konferenci, rozhovor nad formální úpravou ročníkové práce; 30.3.2021 - seminář po praxi - sdílení zkušeností studentů z posledních praxí, rozhovor nad standardy kvality ve službách, s důrazem na ochranu práv klientů, představení struktury tématu na studentskou konferenci; 13.4.2021 - seminář před praxí - představení hosta v rámci akce Týden studentem, krátké představení předmětu, příprava na praxi, seznámení s IPP jednotlivých studentů, rozhovor nad jednotlivými cíli, pozvánka na webseminář ohledně doučování; 27.4.2021 - seminář po praxi - sdílení zkušeností, reflexe, sebereflexe, hodnocení cílů praxe; 18.5. - závěrečné shrnutí praxí a seminářů v letním období, reflexe studentů a zpětná vazba k předmětu a vyučujícímu. Příprava na studentskou konferenci. 25.5.2021 - Studentská konference na téma Sociální práce v době covidové. kombinované studium: skupina KC 2. 2. 2021 - reflexe praxe z mezidobí, případová supervize, seznámení s bálinthovskou metodou supervize 11. 5. 2021 - reflexe praxe z mezidobí, supervizní kontrakt, případová supervize vybrané studentky skupina KD 2. 2. 2021 - reflexe praxe z mezidobí, případová supervize konkrétní studentky, seznámení s bálinthovskou metodou supervize 11. 5. 2021 - reflexe praxe z mezidobí, supervizní kontrakt, případová supervize vybrané studentky skupina KE 2. 2. 2021 - reflexe praxe z mezidobí, supervize konkrétní studentky, seznámení s bálinthovskou metodou supervize 11. 5. 2021 - reflexe praxe z mezidobí, supervizní kontrakt, případová supervize vybrané studentky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.